Skoči do osrednje vsebine

Regijski posvet o predlogu Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 v Ajdovščini

V Ajdovščini je v sredo, 27. marca, potekal že tretji regijski posvet o Nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja 2023–2033.

Dogodek je potekal v prostorih Osnovne šole Danila Lokarja. Tudi tokrat je v uvodnem delu vodja delovne skupine dr. Janez Vogrinc predstavil glavne rešitve osnutka predloga nacionalnega programa, v drugem delu pa je potekala razprava o dokumentu v manjših skupinah. Kot je poudaril dr. Vogrinc, je pri pripravi dokumenta v delovni skupini in podskupinah sodelovalo več kot 80 strokovnjakov. Doslej je delovna skupina že prejela nekaj pobud in predlogov za dopolnitev dokumenta, v torek, 26. aprila, pa je potekala tudi seja delovne skupine, ki je bila namenjena dodatni razpravi o poklicnem in strokovnem izobraževanju. V mesecu aprilu so predvidena še tri regijska srečanja ter druga srečanja z različnimi deležniki, nato pa bo pripravljen končni predlog nacionalnega programa.

Udeleženci posveta so naslovili številna vprašanja in pobude. Še posebej so bile izpostavljene teme kot so pomen gibanja in dodatna ura športne vzgoje v osnovni in srednji šoli, ocenjevanje znanja v šolah in pomen formativnega spremljanja, strokovni in karierni razvoj učiteljev, vloga staršev, vloga in vpliv mature na srednješolsko izobraževanje in prehod na univerzitetni študij z dodatnim predmetom poklicne mature, vloga dijaških domov in pomen domske pedagogike, vzgojni načrt vrtca in financiranje vrtcev, poučevanje predmeta etika in državljanska vzgoja v osnovni šoli, izvajanje samoevalvacije v vrtcih, šolah in glasbenih šolah ter pomen povratne informacije o kakovosti samoevalvacijskih poročil. Izražena pa je bila tudi pobuda po še večji pozornosti nadarjenim in priseljencem v nacionalnem programu.

Srečanja se je udeležilo okoli 80 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so prišli iz vrtcev, osnovnih šol, gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol, glasbenih šol ter ljudskih univerz. Naslednje regijsko srečanje bo v petek, 5. aprila, na Osnovni šoli Pesnica, v Pesnici pri Mariboru.

Slika velike predavalnice v osnovni šoli, gledano iz zadnje vrste udeležencev. Vodja izza pulta nagovarja udeležence, za njim je velika projekcija.

V uvodnem delu je dr. Janez Vogrinc predstavil osnutek predloga nacionalnega programa | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

1 / 3