Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina vstopa v zadnjo tretjino svojega delovanja

V torek, 5. septembra 2023, je v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje potekala 12. seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 – 33. Tokratno srečanje je bilo namenjeno pregledu do zdaj opravljenega dela delovne skupine in pripravi oblikovnih smernic za pripravo nacionalnega programa, dotaknili pa so se tudi vprašanja pomanjkanja kadrov v šolstvu

Z vstopom v zadnjo tretjino mandata delovne skupine je bila tokratna seja namenjena pregledu opravljenega dela ter pripravi okvirnih oblikovnih smernic za pripravo nacionalnega programa na področju vzgoje in izobraževanja za naslednje desetletje.

Vodja delovne skupine dr. Vogrinc je uvodoma predstavil vzorčni primer tabele s predlaganimi elementi opisa posameznega strateškega cilja in podciljev, kot izhodišče za pripravo nacionalnega programa. Sledila je razprava, kjer je bilo med drugim izpostavljeno, da bo nacionalni dokument vseboval tako kvantitavne kot kvalitativne kazalnike za merjenje posameznih strateških ciljev in podciljev. Predlagani ukrepi morajo biti zapisani dovolj konkretno in odgovoriti morajo na vprašanje, kako posamezen cilj doseči. Pri pisanju nacionalnega programa je potrebno upoštevati že ustaljeno terminologijo, ki je uveljavljena v drugih nacionalnih programih. Paziti pa je potrebno tudi, da se pri pisanju dokumenta ne oddalji preveč od predvidenega obsega, ki je približno 30 strani. To je le nekaj smernic, ki pa so zgolj okvirne in se bodo v nadaljevanju še dopolnjevale.

V nadaljevanju so vodje posameznih podskupin predstavili svoje dosedanje delo, ob robu katere je vzniknila tudi krajša razprava o pomanjkanju kadrov v šolstvu. Med drugim je bilo izpostavljeno, da se bo stanje pomanjkanja kadrov nadaljevalo in bo vrh doseglo leta 2027, zato je smiselno, da delovna skupina ob vprašanju kakovosti razmisli tudi o ukrepih, s katerimi bi naslavljali to problematiko. Vzroki za pomanjkanje kadrov v vzgoji in izobraževanju so širši in jih je potrebno nasloviti tudi izven sistema vzgoje in izobraževanja. Ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja so potrebni, vendar ne zadostni in bi jih bilo potrebno nasloviti s širšimi družbenimi mehanizmi, ki med drugim zadevajo vprašanje pomena in vloge učitelja v družbi, vloge znanja v družbi, je bilo med drugim slišati v razpravi. Vprašanje pomanjkanja kadrov v šolstvu bo tudi posebna tema na eni od naslednjih sej delovne skupine.