Skoči do osrednje vsebine

9. seja Delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja

V torek, 4. julija 2023, je v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje potekala 9. seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 – 2033 (DS NPVI). Osrednja tema tokratnega srečanja je bilo glasbeno izobraževanje.

Na razpravo sta bila povabljena tudi prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ter izr. prof. dr. Branka Rotar Pance, predsednica Nacionalne komisije za glasbeno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol in članica DS NPVI Radmila Bikić Magdić je uvodoma predstavila nekaj ključnih izzivov na področju glasbenega izobraževanja. Med drugim je bil izpostavljen predvsem problem neenakopravnega položaja pri zaposlitvi diplomantov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v primerjavi s kandidati, ki so v tujini prejeli izobrazbo za učitelja v glasbeni šoli in ki jim je bila z odločbo, izdano v postopku vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana poklicna kvalifikacija strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja. Slednji namreč za zaposlitev v glasbeni šoli Sloveniji ne potrebujejo strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, kot to velja za diplomante Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Izpostavljeni pa so bili tudi nekateri izzivi pri organizaciji dela v glasbenih šolah zaradi izvajanja razširjenega programa osnovne šole:

  • začetek pouka v glasbeni šoli se vse bolj zamika v popoldanske ure;
  • težave pri usklajevanju urnikov pri učencih vezanih na šolske prevoze;
  • težave z vračanjem otrok iz glasbene šole v podaljšano bivanje.

V okviru delovne skupine deluje tudi 6. podskupin, ki naslavljajo različna vsebinska področja in o svojem delu poročajo na krovnih sejah delovne skupine. Delovna skupina bo v juliju imela še eno sejo 11. julija 2023, kjer bo osrednja tema varno in vzpodbudno učno okolje, jeseni pa delovna skupina načrtuje tudi javno predstavitev mnenj o gimnazijskem in poklicnem ter strokovnem izobraževanju.

Več informacij o sestavi in delu delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.