Skoči do osrednje vsebine

Imenovana Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo je 7. novembra letos javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za člana oziroma članico delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi in omenjenega javnega poziva je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič izdal sklep o imenovanju Delovne skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 (Delovna skupina NPVI).

Vodja Delovne skupine NPVI je dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članice in člani pa so:

 • Romana Epih, Vrtec Medvode,
 • Peter Jenič, Osnovna šola Otočec,
 • mag. Darja Harb, Šolski center Ptuj,
 • dr. Danijela Makovec Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
 • dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • dr. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • Mojca Dimec, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana,
 • mag. Simona Rogič Ožek, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik,
 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,
 • Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica, Zveza slovenskih glasbenih šol, 
 • dr. Petra Štirn Janota, Zavod Petida, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,
 • Denis Hofman, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru,
 • dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • dr. Stanka Preskar, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
 • dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center,
 • Helena Žnidarič, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
 • mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije,
 • dr. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
 • dr. Marjan Šimenc, Pedagoški inštitut,
 • mag. Jožica Frigelj, Osnovna šola Ketteja in Murna,
 • Miran Štempihar, Srednja šola Jesenice,
 • mag. Mateja Urbančič Jelovšek, Osnovna šola Majde Vrhovnik,
 • Gregor Deleja, Gimnazija Celje Center,
 • dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
 • Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka,
 • Marijana Kolenko, Osnovna šola Lava Celje,
 • dr. Slavko Gaber, Univeza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
 • Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Stanka Lunder – Verlič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Poleg priprave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 je naloga delovne skupine tudi svetovanje ministru, pristojnemu za izobraževanje, glede vprašanj, povezanih z razvojem vzgoje in izobraževanja.

Mandat Delovne skupine NPVI traja do priprave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, predvidoma do konca leta 2023.