Skoči do osrednje vsebine

Regijski posveti o predlogu Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 - 2033

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 v marcu in aprilu organizira regijske posvete za strokovne in vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju o osnutku predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 - 2033.

Strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca je pripravila osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 (NPVI). Gre za temeljni strateški dokument, ki bo začrtal smeri razvoja sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji za naslednje desetletje.

Na regijskih posvetih, ki so namenjeni strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgoji in izobraževanju, bo predstavitvi dokumenta sledila razprava v šestih skupinah po posameznih prednostnih področjih. Program je oblikovan tako, da bo lahko vsak udeleženec sodeloval v dveh skupinah. Na posamezen posvet se je možno prijaviti prek spodnje spletne povezave, najkasneje tri dni pred datumom posveta. Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest. Morebitni predlog oziroma pobudo na dokument je možno posredovati ob spletni prijavi.

Regijski posveti

  • 14. marec 2024, ob 14.00, Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka (Prijava na posvet)
  • 19. marec 2024, ob 14.00, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Sevno 13, 8000 Novo mesto (Prijava na posvet)
  • 27. marec 2024, ob 14.00, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina (Prijava na posvet)
  • 5. april 2024, ob 14.00, Osnovna šola Pesnica, Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru (Prijava na posvet)
  • 8. april 2024, ob 14.00, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje (Prijava na posvet)
  • 11. april 2024, ob 14.00, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (poleg Dijaškega doma Bežigrad), Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana (Prijava na posvet)