Skoči do osrednje vsebine

Regijski posvet o predlogu Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 v Škofji Loki

V marcu in aprilu Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 organizira šest regijskih posvetov o osnutku predloga nacionalnega programa, ki so namenjeni strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Prvo regijsko srečanje je potekalo 14. marca v Škofji Loki.

Dogodek je potekal v prostorih Gimnazije Škofja Loka. V uvodnem delu je vodja delovne skupine dr. Janez Vogrinc predstavil glavne rešitve osnutka predloga nacionalnega programa, v drugem delu pa je potekala razprava o dokumentu v manjših skupinah. Kot je poudaril dr. Vogrinc, predlagani strateški cilji in ukrepi usmerjajo h kakovostnemu in trajnostno naravnanemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki je utemeljen z znanstvenimi spoznanji, gradi na dobrih praksah stroke slovenskega vrtca in šole ter se občutljivo in prožno prilagaja na izzive sodobne družbe.

V razpravah po skupinah so udeleženci naslovili številne pobude. Še posebej so bile izpostavljene teme kot so izvedba mature, ocenjevanje znanja v šolah, avtonomija učiteljev in strokovni in karierni razvoj učiteljev ter organizacija in financiranje predšolske vzgoje. Srečanja se je udeležilo več kot 50 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so prišli iz javnih in zasebnih vrtcev, osnovnih šol, gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol ter glasbenih šol.

Naslednje regijsko srečanje bo v torek, 19. marca na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji v Novem mestu.

Velika predavalnica v Gimnaziji Škofja Loka. Za pultom vodja delovne skupine dr. Janez Vogrinc.

Regijski posvet v Škofji Loki, 14. 3. 2024 | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

1 / 2