Skoči do osrednje vsebine

Elektromagnetno sevanje

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Hrup

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Narava

Okoljevarstveno dovoljenje

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Okoljevarstveno dovoljenje za obrat (SEVESO)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Okoljski znaki

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Podnebne spremembe

Presoje vplivov na okolje

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Trgovanje z emisijami

Register infrastrukture

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje
 • ARSO okolje

  Meritve kakovosti zraka, napovedi, analize in poročila

 • ARSO vreme

  Napovedi, Radarska slika, Agrometeorologija, Meteorološki podatki, ipd.

 • ARSO vode

  Vodostaji in pretoki površinskih in podzemnih voda.

 • ARSO potresi

  Obvestila o zadnjih potresih, vprašalnik "Ali ste čutili potres?", mreža potresnih opazovalnic, Karte potresne nevarnosti, ipd.