Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede Koronavirus COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.
Posebna opozorila veljajo za ItalijoSrbijoŠpanijoIranJužno Korejo, ZDA in Kitajsko.

Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

Predstavništva Republike Slovenije v tujini so diplomatska predstavništva in konzulati. Diplomatska predstavništva so veleposlaništva in stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah. Konzulati so generalni konzulati, konzulati, vicekonzulati in konzularni uradi. Konzulate vodijo poklicni ali častni konzularni funkcionarji.

Diplomatska predstavništva opravljajo dejavnosti, navedene v dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih oziroma dunajski konvenciji o predstavljanju držav v njihovih odnosih z mednarodnimi organizacijami univerzalnega značaja. Glavne naloge so: predstavljanje in zastopanje Slovenije v sprejemni državi oziroma v mednarodni organizaciji ter razvijanje prijateljskih odnosov in sodelovanja; varovanje in uresničevanje interesov Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb; uveljavljanje stališč in interesov Slovenije v mednarodnih organizacijah; seznanjanje organov, institucij in javnosti v sprejemni državi oziroma mednarodne organizacije z dosežki, značilnostmi in stališči Slovenije itd.

Veleposlaništva opravljajo v sprejemni državi tudi konzularne naloge. Kadar je v sprejemni državi konzulat Slovenije s poklicnim konzularnim funkcionarjem na čelu, opravlja veleposlaništvo konzularne naloge na tistem delu ozemlja, ki ne spada v konzularno območje konzulata.

Konzulat s poklicnim konzularnim funkcionarjem na čelu skrbi predvsem za: varovanje interesov Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb ter opravljanje konzularno-pravnih zadev; spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja; razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter posebna skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi itd.

Konzulat s častnim konzularnim funkcionarjem na čelu skrbi predvsem za zastopanje gospodarskih interesov Slovenije. Na konzularnem področju častni konzuli nimajo pristojnosti in ne morejo opravljati konzularnih in upravnih dejanj. Na tem področju delujejo le po zaprosilu/navodilu diplomatskega predstavništva ali konzulata Slovenije oziroma ministrstva za zunanje zadeve Slovenije.

Več o tem, kako vam lahko pomagajo predstavništva v tujini v rubriki Pomoč slovenskih predstavništev v tujini.

Veleposlaništva

Stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah

Konzulati s poklicnim konzularnim funkcionarjem na čelu

Konzulati s častnim konzularnim funkcionarjem na čelu

Iskalnik