Skoči do osrednje vsebine

Pomoč slovenskih predstavništev v tujini

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V nadaljevanju preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Kdo vam lahko pomaga?

Poznamo več vrst predstavništev Republike Slovenije v tujini. Za izvajanje konzularne pomoči so pristojna veleposlaništva in konzulati Republike Slovenije. Izjema so konzulati, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, ki (načeloma) niso pristojni za opravljanje konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih in izjemnih primerih. Stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah prav tako niso pristojna za izvajanje konzularne pomoči. Slovenskim državljanom, ki v tujini uporabljate storitev slovenskega operaterja mobilne telefonije, kontaktne podatke slovenskih predstavništev v tujini zagotavlja tudi SMS storitev obveščanje "VELEPOSLANISTVO".

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Komu lahko veleposlaništva in konzulati Republike Slovenije zagotavljajo pomoč?

Veleposlaništva in konzulati Republike Slovenije zagotavljajo pomoč:

Kaj veleposlaništvo ali konzulat lahko stori za vas?

Veleposlaništvo ali konzulat vam lahko nudi naslednjo pomoč:

 • izda vam potni list ali osebno izkaznico,
 • ob kraji ali izgubi vam izda potni list za vrnitev,
 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • ob odvzemu prostosti vzpostavi stik z vami, z vašim soglasjem,
 • obvesti svojce ali prijatelje v primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev),
 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji,
 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
 • overja fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih,
 • sprejme vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične in pravne osebe,
 • pomaga pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (na primer teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

Česa veleposlaništvo ali konzulat ne more storiti za vas?

Veleposlaništvo ali konzulat ne more:

 • izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
 • plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni ne deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
 • plačati stroškov zdravljenja, odvetniških storitev ali drugih podobnih storitev,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem za pridobitev vizuma za vstop v državo,
 • dajati turističnih informacij,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev.

Kaj lahko za vas naredijo častni konzularni funkcionarji?

Častni konzularni funkcionarji vam lahko nudijo naslednjo pomoč:

 • povežejo vas z bližnjim veleposlaništvom ali konzulatom Slovenije,
 • nudijo osnovne informacije o državi, kjer delujejo,
 • po navodilu veleposlaništva lahko opravljajo nekatere pomožne naloge:
  • opravijo osebno identifikacijo,
  • vročijo potni list za vrnitev, ki je bil izdan na veleposlaništvu ali konzulatu Slovenije,
  • predajo nakazani denar svojcev, ki so ga ti nakazali Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ali veleposlaništvu iz Slovenije,
  • opravijo obisk v zaporu ali bolnišnici,
  • vzpostavijo stik z lokalnimi oblastmi (bolnišnice, zapori in druge institucije),
  • pošljejo seznam odvetnikov, prevajalcev, izvajalcev zdravstvene in pogrebne službe,*
  • pomagajo pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (teroristični napadi, politični nemiri, naravne in druge nesreče).

* Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

Česa častni konzularni funkcionarji ne morejo storiti za vas?

Častni konzularni funkcionarji ne morejo:

 • izdati potnega lista ali osebne izkaznice,
 • izdati potnega lista za vrnitev,
 • urejati upravnih zadev v Republiki Sloveniji in vročati upravnih zadev,
 • urejati zapuščinskih zadev,
 • overjati fotokopij, potrdil, splošnih upravnih pooblastil in podpisov v upravnih postopkih,
 • sprejeti vloge za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične osebe in pravne osebe,
 • obvestiti svojcev ali prijateljev v primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
 • izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
 • plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni ne deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
 • plačati stroškov zdravljenja, odvetniških storitev ali drugih podobnih storitev,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem za pridobitev vizuma za vstop v državo,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev.

Kraja ali izguba potnega lista

Ob odtujitvi osebnega dokumenta v tujini je izgubo oziroma krajo treba prijaviti pristojnim organom države (policiji), v kateri je bil dokument izgubljen. Ta dokument (potrdilo organa o odtujitvi osebnega dokumenta) se uporablja kot podlaga za urejanje nadaljnjih postopkov pri pristojnih organih Republike Slovenije.

Če zaradi odtujitve potrebujete nov potovalni dokument, vam veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije lahko izda potni list za vrnitev. Potni list za vrnitev je začasni dokument in je namenjen vrnitvi v kraj prebivanja. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v preostale države svojega potovanja, pozanimati se morate tudi glede dodatnih vizumov, ki jih je treba na tak dokument še dodatno pridobiti pri pristojnih organih države, kjer ste, oziroma držav, skozi katere boste potovali. Informacije o tem lahko dobite tudi na veleposlaništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

Evropski potni list za vrnitev oziroma angleško Emergency Travel Document - ETD, pridobite na veleposlaništvu ali konzulatu katere koli države članice EU, če v državi, kjer ste, ni slovenskega veleposlaništva ali konzulata.

Za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti potrdilo policije o odtujitvi osebnega dokumenta, fotografijo in morebiten dodatni dokument s fotografijo (za identifikacijo).

Za izdajo potnega lista za vrnitev se zaračuna konzularna taksa.

Posredovanje denarnih sredstev

Če v tujini ostanete brez finančnih sredstev, vam veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije lahko pomaga tako, da z vašimi sorodniki, prijatelji ali delodajalci vzpostavi stik in pomaga, če so vam pripravljeni poslati denar ali financirati vozovnico za vrnitev v Republiko Slovenijo.

Za pridobitev številke računa, kamor se nakažejo denarna sredstva za vrnitev v Republiko Slovenijo, lahko vzpostavite stik tudi s Konzularnim sektorjem Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Denar se lahko precej hitro nakaže tudi po nekaterih komercialnih podjetjih, kot je Western Union ali Money Gram (v angleščini).

Urejanje upravnih zadev

Državljani Republike Slovenije, ki prebivate v tujini, lahko na veleposlaništvu ali konzulatu Republike Slovenije uredite nekatere upravne zadeve, za katere postopki potekajo v Republiki Sloveniji.

Med te upravne storitve sodijo tudi:

 • izdaja novega potnega lista,
 • izdaja nove osebne izkaznice,
 • naknadni vpis rojstva otroka,
 • naknadni vpis poroke in smrti,
 • postopki ureditve matičnih dogodkov (na primer priznanje očetovstva, vpis razveze),
 • sprememba osebnega imena,
 • vložitev nekaterih upravnih vlog (na primer za državljanstvo),
 • upravne overitve podpisov, fotokopij in nekaterih pooblastil,
 • pošiljanje izpiskov iz matičnih knjig,
 • priprava različnih potrdil.

Za večino teh storitev se na veleposlaništvu ali konzulatu plača ustrezna konzularna taksa.

Digitalno potrdilo SIGEN-CA

Če želite varno in sodobno elektronsko poslovati z državnimi organi Republike Slovenije, potrebujete digitalno potrdilo. Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeni matično in davčno številko. Za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA, s katerim je mogoče dostopati do elektronskih storitev e-uprave za državljane (fizične osebe), morate oddati vlogo na upravni enoti ali na veleposlaništvu ali konzulatu Slovenije v tujini.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva

Če v državi, v kateri ste, Slovenija nima svojega predstavništva, se lahko v skladu z evropsko zakonodajo obrnete na diplomatska predstavništva in konzulate drugih držav članic Evropske unije, ki delujejo tam.

Kontaktne podatke o diplomatskih predstavništvih in konzulatih drugih držav članic Evropske unije v posameznih državah zunaj Evropske unije dobite na spletni strani Evropske komisije.