Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Med svojim prebivanjem v tujini upoštevajte nekaj osnovnih navodil, da bodo vaše počitnice ali potovanje minilo brez morebitnih zapletov.

Ostanite v stiku

Priporočamo vam, da se sorodnikom in prijateljem javljate s potovanja, predvsem pri daljših potovanjih ali če potujete sami oziroma na oddaljena ali odročna območja.

Če ste nas predhodno obvestili o svojem potovanju v tujino, bomo z vami lažje vzpostavili stik, če bi ob nepredvidljivih kriznih dogodkih v tujini potrebovali nujno konzularno pomoč.

Tudi svojo potovalno agencijo lahko seznanite s podatki o osebah, ki se lahko obvestijo v primeru težav med vašim prebivanjem v tujini, družini ali svojim bližnjim pa pustite potovalni načrt po tujini.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Spoštujte zakone in običaje

Zavedajte se, da ste v državi svojega obiska gost, zato spoštujte zakone, običaje in navade te države, ki se pogosto razlikujejo od naših. O njih se predhodno pozanimajte. Za nekatere prekrške so predpisane kazni, lahko tudi zapor.

Obnašajte in oblačite se spoštljivo, predvsem kadar obiskujete verske objekte. Upoštevajte, da je fotografiranje ali opazovanje na primer letal, vojaških, verskih, vladnih objektov v nekaterih primerih nezaželeno ali celo kaznivo. 

Svetujemo vam, da ob prihodu v tujo državo spoštujete njeno zakonodajo o tujcih in se prijavite pri pristojnih organih. Potrdilo o prijavi ohranite do izhoda iz države. Če potujete v tujino zaradi šolanja ali zaposlitve, se pred odhodom pri predstavništvu tuje države pozanimajte, katere dokumente potrebujete in kakšen je postopek ureditve začasnega prebivanja.

Spoštujte pravila v narodnih parkih in drugih zaščitenih območjih ter tudi tako pomagajte ohranjati naravo in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Za izdelke živalskega ali rastlinskega izvora zaščitenih vrst (tudi njihove dele) je treba pridobiti ustrezen dokument, in sicer tako za izvoz iz države nakupa kot za uvoz v namembno državo.

Skrbno ravnajte z dokumenti, denarjem in vozovnicami ter poskrbite za svojo varnost

Priporočamo, da z osebnimi dokumenti in vrednimi stvarmi ravnate skrajno pazljivo. S seboj nosite le toliko gotovine, kolikor jo dnevno potrebujete. Preostali denar, kreditne kartice in druge dragocenosti spravite v varnostni sef. Priporočamo, da med potovanjem ali prebivanjem v tujini ne izročate izvirnikov dokumentov pravnim in fizičnim osebam, ki za to niso pooblaščene, saj lahko pride do odtujitve ali zlorabe vašega dokumenta.

Svetujemo vam, da na potovanje vzamete tudi (overjene) kopije pomembnih dokumentov, kot so: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potovalno in zdravstveno zavarovanje, in jih hranite ločeno od izvirnikov. 

O ukradenem denarju, dokumentih ali drugih stvareh nemudoma obvestite lokalno policijo in vztrajajte, da sestavi zapisnik oziroma zapiše vašo izjavo. Natančno opišite ukradene oziroma izgubljene predmete in navedite njihovo vrednost. Če zaradi kraje ali izgube potovalnega dokumenta potrebujete dokument za vrnitev v Republiko Slovenijo, se obrnite na veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije ali predstavništvo katere koli države članice EU.

V primeru hude prometne nesreče, kaznivega dejanja ali smrti sopotnika lahko o tem obvestite najbližje veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije.

Droge in alkohol

V nekaterih državah zakoni omejujejo ali prepovedujejo vnos, prodajo ali uživanje alkohola. Pravočasno se pozanimajte o tem, saj so zakonska določila lahko zelo stroga.

Zakonodaja in predpisane kazni za trgovanje z drogami in njihovo uporabo se od države do države razlikujejo. Doleti vas lahko visoka denarna kazen, dolga zaporna kazen ali celo obsodba na smrt (med drugimi Tajska, Malezija, Indonezija, Iran, Brunej). Sodni postopki na sodišču so lahko dolgi, razmere v zaporih pa zelo slabe, predvsem v nekaterih državah Latinske Amerike, Afrike in Azije.

Da bi se izognili resnim težavam in morebitni zaporni kazni, imejte svojo prtljago ves čas pod nadzorom, nikoli ne sprejemajte paketov od tujcev ali (bežnih) znancev, ki vas prosijo, da »jih samo prenesete« nekomu v tujino, in bodite pazljivi pri sprejemanju daril; droge je mogoče zelo lahko skriti tudi v kozmetiko ali otroške igrače.

Nekatere države lahko v primerih trgovanja z drogami zavrnejo plačilo varščine. Če vas priprejo zaradi trgovanja z drogami ali njihove uporabe, se lahko zgodi, da boste zelo dolgo čakali na sodni postopek, ki lahko poteka v vam tujem jeziku in nepoznanih okoliščinah.

Pripor in zapor

Če med vašim prebivanjem v tujini zoper vas odredijo pripor, lahko vztrajate pri svoji pravici, da o tem obvestijo pristojno veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije.

Konzul tako lahko vzpostavi stik z vami in vam pojasni potek splošnih sodnih postopkov v državi. Lahko vam pošlje seznam odvetnikov ter vam pomaga v skladu s svojimi pooblastili in možnostmi. Pri čemer pa Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev. Na vašo željo lahko o okoliščinah, v katerih ste se znašli, obvesti vaše sorodnike ali prijatelje in vam posreduje njihovo pošto ali nakazani denar ter vas v zaporu obišče. Če v državi, kjer ste priprti, ni veleposlaništva ali konzulata Republike Slovenije, lahko zahtevate, da se obvesti katera od držav članic EU.

Če ste med prebivanjem v tujini pravnomočno obsojeni na kazen zapora, imate pod pogojem, da gre za državo članico EU ali tretjo državo, ki je podpisnica Konvencije Sveta Evrope o transferju obsojenih oseb, možnost zaprositi za prenos izvršitve kazni v Republiko Slovenijo. To pomeni, da se prestajanje kazni v tujini nadaljuje v Republiki Sloveniji.

Naravne nesreče, politični nemiri in podobne izredne razmere

V primeru večjih naravnih katastrof, nasilnih političnih in verskih izgredov, izbruha vojaških spopadov oziroma podobnih izrednih razmer v državi, kjer ste, svetujemo, da o svoji prisotnosti obvestite Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in veleposlaništvo ali konzulat Slovenije v tej državi ter preverite tudi pogoje in možnosti vrnitve v Slovenijo oziroma v prvo varnejšo državo. Republika Slovenija lahko v takšnih okoliščinah tesno sodeluje tudi z drugimi državami članicami EU.

Splošno opozorilo o nevarnosti terorizma

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije opozarja popotnike na povečano nevarnost terorističnih napadov po vsem svetu. Teroristični napadi se lahko zgodijo kjerkoli po svetu, ponavadi brez vnaprejšnjega opozorila. Popotnikom svetujemo, da se izogibajo lokacijam visokega tveganja, namenjajo posebno pozornost razvoju dogodkov v državi, spremljajo poročila medijev in informacije iz drugih virov ter upoštevajo navodila lokalnih varnostnih organov.

Terorističnim napadom so še posebno izpostavljeni kraji, ki imajo simbolni pomen, predvsem vladna in vojaška poslopja, prometna infrastruktura (letališča, železniške in avtobusne postaje, parkirišča, pristanišča), gospodarska in turistična središča (resorti, plaže), hoteli, restavracije, diskoteke, bari, tržnice, nakupovalna središča, verska zbirališča ter kraji javnih zborovanj. V preteklosti so se teroristični napadi dogodili tudi na datume, ki imajo nek simbolni pomen, obletnice, prazniki ali verski festivali. Prav tako lahko teroristična dejanja sprožijo določeni svetovni dogodki, tako politični kot socialni.

V terorističnih napadih se lahko uporabijo zelo različna sredstva: od razstreliv, strelnega orožja do ugrabitev in zajetij talcev. Cilji in žrtve terorističnih dejanj so pogosto tudi naključno izbrani.

Stopnja teroristične ogroženosti se od države do države razlikuje. Tarče napadov pa so pogosteje tiste države in regije, v katerih se teroristična dejanja ponavljajo in kjer imajo teroristi podporo prebivalstva, oziroma, kjer napade omogočajo splošno slabši varnostni ukrepi krajevnih oblasti.

Tveganje, da postanete žrtev terorističnega napada, je sicer bistveno manjše v primerjavi z drugimi tveganji pri potovanju v tujino (kot so nesreče, bolezni ali kriminalna dejanja), vendar Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije kljub temu vedno in vsem priporoča previdnost, odgovorno vedenje in upoštevanje opozoril pri potovanju v tujino.

Svetujemo, da si pred in med potovanjem v tujino pridobite informacije o razmerah na cilju potovanja iz vseh dostopnih virov, da spremljate tudi informacije v tamkajšnjih medijih, in da o opaženih sumljivih pojavih (na primer o nenadzorovani prtljagi na letališčih ali železniških postajah, sumljivem obnašanju in podobno) obvestite policijo ali varnostne organe.