GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

  • Strokovnjaki za sodelovanje v strokovnih komisijah investitorjev za izvedbo javnih natečajev za izbiro umetniških del

    Ministrstvo za kulturo vodi seznam strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvedbi ukrepa Umetniški delež v javnih investicijskih projektih. Gre za obveznost javnih investitorjev, da del sredstev, namenjenih za gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti, namenijo za opremo teh objektov ali njihove okolice z umetniškimi deli. Umetniška dela se izberejo v postopku javnega natečaja, ki jih izvajajo investitorji v sodelovanju s strokovno komisijo za izbiro umetniških del. Seznam strokovnjakov se oblikuje s pomočjo stalno odprtega javnega poziva.
    Ministrstvo za kulturo