Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2023 (JR-infrastruktura-SJ-2023)

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo vključevali izvedbo enega ali več naslednjih vsebinskih sklopov:

  • posodabljanje in vzdrževanje gradivskih virov, zlasti jezikovnih korpusov,
  • izdelava, dodelovanje in vzdrževanje (standardno) označenih referenčnih in specializiranih korpusov slovenskega jezika (referenčni govorni korpus slovenščine, korpusi strokovnih in znanstvenih besedil za različna strokovna področja, uravnotežen (skladenjsko) označen korpus slovenščine ipd.),
  • nadgradnja jezikovnih priročnikov in virov, pri čemer je treba predvideti skupne elemente, ki bodo omogočali njihovo povezljivost in s tem prispevali k učinkovitejši uporabi virov pri izdelavi jezikovnih priročnikov,
  • nadgradnja, posodabljanje in vzdrževanje govornih tehnologij za slovenščino in druge jezike, ki sodijo v okvir slovenske jezikovne politike,
  • prilagajanje in uporaba semantičnih virov in tehnologij globokih nevronskih mrež za semantično podporo jezikovnotehnološkim nalogam s področja slovenščine in drugih jezikov, ki sodijo v okvir slovenske jezikovne politike.

Namen javnega razpisa je gradnja, posodabljanje in vzdrževanje temeljnih jezikovnih tehnologij in virov za slovenščino in druge jezike, ki sodijo v okvir slovenske jezikovne politike, ter zagotavljanje njihove odprte dostopnosti, posodabljanje temeljnih priročnikov slovenskega jezika in njihovo prilagajanje digitalnemu okolju ter izboljšane možnosti za razvoj jezikovnotehnoloških aplikacij za sodobno slovenščino.

Obvestilo o objavi javnega razpisa je bilo 2. decembra 2022 objavljeno v Uradnem listu.