Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv zainteresiranim, da kandidirajo za člane Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA), ki jih imenuje ustanovitelj

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) Vlada objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane Nadzornega sveta STA.

Kandidat, ki se bo javil na javni poziv, mora v skladu z ZSTAgen izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je strokovnjak za medije, ekonomsko-finančni strokovnjak, pravni strokovnjak ali strokovnjak za informatiko;
  • imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in vsaj deset let delovnih ali pet let vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA;
  • ob nastopu funkcije mora imeti potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji.

Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo: "NE ODPIRAJ – prijava za člana nadzornega sveta STA", na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. Prijavo je možno oddati tudi v glavni (oziroma sprejemni) pisarni Ministrstva za kulturo.

Rok za oddajo prijav je do vključno 12. novembra 2023.