Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023 (JR-PROMOCIJA-SJ-23)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki vključujejo eno ali več navedenih vsebin:

  • promoviranje slovenščine z razvijanjem jezikovne zmožnosti, krepitvijo zavesti o jeziku in jezikovnih pravicah ter vključevanjem informacij in komunikacije v slovenščini v tistih okoljih in situacijah, kjer ni prisotna ali ni ustrezno prisotna;
  • spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in portalov, ki krepijo jezikovno zmožnost in vključujejo vsebine iz prve alineje pri uporabnikih in uporabnicah slovenščine;
  • izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini in izboljšanje bralne pismenosti tudi pri uporabnikih in uporabnicah slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih.

Namen javnega razpisa je promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika, ozaveščanje o pomenu in vlogi slovenščine v javnem življenju ter spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in spletnih portalov, ki razvijajo bralno pismenost.

Obvestilo o objavi javnega razpisa je bilo v Uradnem listu objavljeno 13. januarja 2023. 

Komunikacija poteka le prek elektronske pošte. Vprašanja lahko naslovite na Magdo Stražišar, s pripisom "JR-PROMOCIJA-SJ-23". Odgovore na zastavljena vprašanja bomo objavili na tem spletnem mestu in jih praviloma osveževali enkrat tedensko (ob petkih).