Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2024 (JR-PROMOCIJA-SJ-24)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki s pomočjo kulturno-umetniške ponudbe različnih zvrsti in dodatnih izobraževalnih dejavnosti krepijo jezikovne zmožnosti v slovenščini oziroma v prilagojenih načinih sporazumevanja, pri čemer so predmet financiranja izobraževalne dejavnosti, in ne produkcija kulturno-umetniških vsebin (izjema so prilagoditve teh vsebin v smislu dostopnosti). Projekti so namenjeni skupinam oseb, ki zaradi različnih oviranosti in specifičnih okoliščin težje krepijo svoje sporazumevalne zmožnosti in tudi težje dostopajo do kulturno-umetniške ponudbe v Republiki Sloveniji.

V izvedbo projekta morajo biti osebe iz ciljnih skupin dejavno vključene, pri čemer prijavitelji sami izberejo, ali bo projekt zasnovan za eno ali več ciljnih skupin.

Cilji javnega razpisa:

  • boljše sporazumevalne zmožnosti ciljnih skupin – v slovenščini oziroma prilagojenih načinih sporazumevanja,
  • večja socialna vključenost ciljnih skupin in
  • večja dostopnost kulturno-umetniške ponudbe za vse prebivalce, prebivalke Republike Slovenije.

Rok za prijavo je 6. november 2023.

Javni razpis je bil 29. septembra 2023 objavljen v Uradnem listu (številka 100/2023).