Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22)

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

Objavljen je Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22).

Namen razpisa je izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih spomenikov.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:

Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na spomenikih.

Prijava

Vlogo izpolnite in oddajte v elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web.

Za tehnično pomoč pri oddaji elektronske vloge na javni razpis se obrnite na Sonjo Hiti Ožinger na elektronski naslov sonja.hiti-ozinger@gov.si. Za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS je pomoč na: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/. Pogosta vprašanja in odgovore najdete na: https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/pogosta-vprasanja/si-pass-pogosta-vprasanja/.

Obvestilo 

Na javni razpis je prispelo 313 vlog, 231 vlog na sklop 1 in 82 vlog na sklop 2. Vse vloge so prispele pravočasno. Trenutno komisija za odpiranje vlog pregleduje popolnost prispelih vlog. Če bodo pri posamezni vlogi ugotovljene formalne nepopolnosti, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj bo moral v petih dneh od prejema poziva vlogo dopolniti. Vse popolne vloge bodo predane v ocenjevanje in vrednotenje strokovni komisije za področje nepremične kulturne dediščine. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa (odobreni in neodobreni projekti) prejeli odločbe, hkrati pa bodo rezultati objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko javnega razpisa JR2-SVP -2021-22, in sicer predvidoma konec aprila.

  • Pogosta vprašanja in odgovori

Kontakt

mag. Tanja Černe

Elektronski naslov: gp.mk@gov.si

Ivan Oven

Elektronski naslov: gp.mk@gov.si