Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa. Prijavitelj se mora prijaviti v partnerstvu z vsaj eno nepridobitne kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno – umetniških dejavnosti v Sloveniji ali v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.

Obvestilo o objavi javnega razpisa je bilo 25. marca 2022 objavljeno v Uradnem listu.

Dodatne informacije