Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-KAM 2023-2024)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, in ki izvajajo kulturno dejavnost na enem izmed naslednjih vsebinskih področij: varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost, knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost.

Sofinanciral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vodilne vloge v javnem interesu na posameznem področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo.

Namen programskega poziva je s financiranjem okrepiti izvajanje javnih kulturnih programov na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti. S tem programskim pozivom se za obdobje dveh let spodbuja in financira izvajanje javnih kulturnih programov, ki morajo izpolnjevati cilje tega programskega poziva.

Obvestilo o javnem pozivu je bilo 24. februarja 2023 objavljeno v Uradnem listu

Prijavitelji se z vprašanji glede programskega poziva lahko obrnejo po elektronski pošti na pristojne uslužbence.