Skoči do osrednje vsebine

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2023 in 2024

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

  • podprogram Kultura: evropske platforme (s priloženim dokazilom o sofinanciranju EU – pogodba ali dogovor), evropske mreže (vodje), evropski projekti sodelovanja, prevodni projekti oziroma kroženje evropskih literarnih del;
  • podprogram Media: vsi razpisi za podprogram Media, z izjemo razpisov za distribucijo;
  • medsektorski sklop: laboratorij za ustvarjalne inovacije, razpisi za novičarske medije (npr. medijska pismenost, medijska partnerstva) in
  • drugi razpisi, kot jih določajo letni delovni programi Ustvarjalna Evropa v zadevnem obdobju (2019–2024).

Roka za prijavo sta 18. april 2023 (za leto 2023) in 18. april 2024 (za leto 2024; poziv za leto 2024 bo odprt od 1. januarja 2024 do 18. aprila 2024).

V Uradnem listu je bilo 17. marca 2023 objavljeno obvestilo o objavi javnega vabila za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letih 2023 in 2024.