Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje izjemnih programskih stroškov v letu 2023, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Rok za prijavo je potekel.

Cilj poziva je zagotoviti pogoje za najboljšo možno izvedbo programskih vsebin izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti v letu 2023, katerih delovanje na državni ravni je prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznolikosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin in so njihovi programi na področju umetnosti po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture.

Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. Prijavitelj je nosilec in izvajalec javnega kulturnega programa na področju umetnosti v obdobju 2022–2025, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2022–2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski razpis, oznaka JPR-PROG-2022-2025), in ima z ministrstvom v okviru navedenega razpisa sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa v obdobju 2022–2025 (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
  2. Prijavitelj podaja na poziv največ eno (1) vlogo.
  3. Prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov poziva na spletni strani ministrstva v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  4. Prijavitelj je kot pogodbena stranka ministrstva od 1. januarja 2022 do oddaje vloge na poziv izpolnjeval vse pogodbene obveznosti do ministrstva v okviru pogodbe iz prve alineje te točke (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je dokumentacija ministrstva).
  5. Prijavitelj zaproša le za sofinanciranje razlike med programskimi materialnimi stroški za leto 2023, opredeljenimi v pogodbi, in načrtovano realizacijo programskih materialnih stroškov za leto 2023 na dan 31. december 2023. Ministrstvo bo razliko sofinanciralo največ v znesku 8,8 % od pogodbenih sredstev za leto 2023 v segmentu programskih materialnih stroškov, kot je leta 2022 v povprečju znašala inflacija.

Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. julija 2023.

Javni poziv je bil 30. junija objavljen v Uradnem listu.