Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2023)

Rok za prijavo je potekel.

Javni poziv se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

  • kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
  • kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje:

  • novogradenj,
  • posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
  • predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
  • predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o javnem pozivu je bilo 10. marca 2023 objavljeno v Uradnem listu

Komunikacija poteka le prek elektronske pošte. Vprašanja pošljite na elektronski naslov pristojne uslužbenke Brigite Petek.