Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023

Rok za prijavo je potekel.

Vprašanja in odgovori

Pripravljalna delavnica v obliki videokonference

 • četrtek, 13. maj 2021, ob 10. uri, videokonferenca (spletna aplikacija Zoom)
 • rok za prijavo: torek, 11. maj 2021, do 12. ure na elektronski naslov matej.strahovnik@gov.si

Vsaka organizacija lahko na videokonferenčno delavnico prijavi samo enega predstavnika. V prijavi navedite kontakt udeleženca (elektronski naslov) in organizacijo.

Da bo delavnica kar najbolj konstruktivna za vse udeležence, predlagamo, da se predhodno seznanite z razpisnim besedilom in pripravite vprašanja.

Povezavo do Zoom videokonference vam bomo poslali na vaš elektronski naslov pred začetkom delavnice.

Javni razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:

 • manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev),
 • invalidi.

Cilja javnega razpisa sta:

 • krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem,
  preprečevanje zdrsa v socialno izključenost,
 • zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.

Upravičene dejavnosti v okviru posamezne operacije so:

 • usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih,
  skupin na področju kulture,
 • zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) in Republika Slovenija v skupni vrednosti 1.307.915,90 EUR.

Kontakt

Ime in priimek: mag. Matej Strahovnik
Telefonska številka: 01 369 5934
Elektronski naslov: matej.strahovnik@gov.si

Več na portalu javnih naročil