Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023

Rok za prijavo je potekel.

Vprašanja in odgovori

Pripravljalna delavnica v obliki videokonference

 • četrtek, 13. maj 2021, ob 10. uri, videokonferenca (spletna aplikacija Zoom)
 • rok za prijavo: torek, 11. maj 2021, do 12. ure na elektronski naslov matej.strahovnik@gov.si

Vsaka organizacija lahko na videokonferenčno delavnico prijavi samo enega predstavnika. V prijavi navedite kontakt udeleženca (elektronski naslov) in organizacijo.

Da bo delavnica kar najbolj konstruktivna za vse udeležence, predlagamo, da se predhodno seznanite z razpisnim besedilom in pripravite vprašanja.

Povezavo do Zoom videokonference vam bomo poslali na vaš elektronski naslov pred začetkom delavnice.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa

Predsednica komisije: mag. Mateja Bošnjak, Ministrstvo za kulturo

Člani komisije in ocenjevalci vlog:

 • dr. Suzana Oreški, Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju
 • dr. Danijel Grafenauer, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • dr. Kristijan Musek Lešnik, Univerza na Primorskem
 • Matej Maček, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Branko Petovar, Center za socialno delo Pomurje

Javni razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:

 • manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev),
 • invalidi.

Cilja javnega razpisa sta:

 • krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem,
  preprečevanje zdrsa v socialno izključenost,
 • zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.

Upravičene dejavnosti v okviru posamezne operacije so:

 • usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih,
  skupin na področju kulture,
 • zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) in Republika Slovenija v skupni vrednosti 1.307.915,90 EUR.

Kontakt

Ime in priimek: mag. Matej Strahovnik
Telefonska številka: 01 369 5934
Elektronski naslov: matej.strahovnik@gov.si

Več na portalu javnih naročil