Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za prenovo stavbe Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za kulturo naznanja javno razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za prenovo stavbe SNG Drama Ljubljana na podlagi projektne dokumentacije DGD SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA (SNG DRAMA LJUBLJANA), št. projekta: 277/19, november 2019, dopolnitve december 2019, marec 2020, september 2023 (projekt izdelal projektant Bevk Perović arhitekti d.o.o.) za gradnjo »Odstranitev obstoječega prizidka, gradnja novega prizidka stavbe ter rekonstrukcija obstoječe stavbe SNG DRAMA s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo« na nepremičnini z ID znakom: parcela 1721 28/1 in s tem v zvezi začasno uporabo sosednjih nepremičnin z ID znakom: parcela 1721 27/9 v izmeri 62 m2, parcela 1721 27/12 v izmeri 299 m2, del parcele 1721 843 do izmere 134 m2 in del parcele 1721 842 do izmere 35 m2 za potrebe ureditve gradbišča in izkopa gradbene jame z vsemi potrebnimi začasnimi ukrepi in ureditvami.

Predlog Sklepa Vlade Republike Slovenije s prilogami in gradivom bo javno razgrnjen od 09. novembra 2023 do vključno 24. novembra 2023 v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana in na spletni strani Ministrstva za kulturo. Ogled je v prostorih ministrstva možen v času uradnih ur po predhodni najavi na telefonsko številko: 013695856.

V času javne razgrnitve ima javnost možnost dajanja pripomb in predlogov pisno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mk@gov.si do vključno 24. novembra 2023.

Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in Grafični prikaz posega sta prilogi tega naznanila.