Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2022–2023

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo vključevali izvedbo enega ali več naslednjih vsebinskih sklopov: a) Izdelava in/ali nadgradnja e-gradiv za (samo)učenje in kombinirano učenje slovenščine na daljavo, prirejenih za različna okolja, starosti, stopnje znanja jezika in ciljne skupine (npr. za slovenske skupnosti, živeče zunaj Republike Slovenije, ali za začetnike, kot so tuji študenti in priseljenci); b) Vzpostavitev in/ali nadgradnja portala za (samo)učenje slovenskega jezika (e-jezikovni tečaj) za pripadnice in pripadnike slovenskih skupnosti, živečih zunaj Republike Slovenije in/ali za (samo)učenje slovenskega jezika kot drugega ali tujega jezika (e-jezikovni tečaji različnih stopenj); c) Nadgradnja in vzdrževanje jezikovnih portalov ter njihova promocija; č) Oblikovanje temeljnih in specializiranih priročnikov za slovenski jezik; d) Digitalizacija analognega zvočnega arhivskega gradiva (urejenih gradivskih zbirk) nesnovne kulturne dediščine.

Namen javnega razpisa je omogočiti učinkovito (samo)učenje slovenskega jezika za različne ciljne skupine, izboljšati opremljenost slovenščine in slovenske jezikovne skupnosti z jezikovnimi viri, priročniki, orodji, storitvami (svetovalnimi in podpornimi), povečati dostopnost pisne kulturne dediščine ter omogočiti dostopnost do teh gradiv tudi skupinam z različnimi posebnimi potrebami v skladu z veljavno Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.

Obvestilo o objavi javnega razpisa je bilo 8. aprila 2022 objavljeno v Uradnem listu.

Dodatne informacije

Posredovanje informacij poteka po elektronski pošti. Odgovore na vprašanja potencialnih prijaviteljev bomo objavili na tem spletnem mestu. Zbirnik vprašanj in odgovorov bomo posodabljali praviloma ob petkih. Vprašanja pošljite po elektronski pošti s pripisom "JR-NPJP-22-23".