Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila znamke RENAULT CLIO 1,2 16V, letnik 2005

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za kulturo, na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št.31/18) objavlja namero za prodajo službenega vozila Renault Clio 1,2 16V, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga 1 te namere.

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudnik mora ponudbo oddati priporočeno, najkasneje do 20. marca 2024 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, z nazivom zadeve »ponudba v zadevi  371-3/2024-3340« poslati:

  • izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 2 te objave ter 
  • kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je.

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.