Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo

Odpiranje prispelih vlog je zaključeno. Na razpis je prispelo 284 vlog, od tega 145 popolnih vlog, 134 nepopolnih vlog, 5 vlog bo zavrženih.

Prijavitelji nepopolnih vlog bodo v tednu od 3. 4. 2023 do 7. 4. 2023 pozvani k dopolnitvi svojih vlog.

Popolne vloge bodo izročene strokovni komisiji za nepremično kulturno dediščino v ocenjevanje.

Namen spomeniško-varstvenega projektnega razpisa je izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih spomenikov.

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala.

Obvestilo o javnem razpisu je bilo 10. februarja 2023 objavljeno v Uradnem listu. 

Komunikacija poteka le prek elektronske pošte. Vprašanja pošljite na elektronski naslov gp.mk@gov.si. Odgovore na vprašanja bomo objavili na tem spletnem mestu. 

Skrbnika javnega razpisa sta mag. Tanja Černe in Ivan Oven.