Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2020 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Prijavitelj se mora prijaviti v partnerstvu z vsaj eno nepridobitne kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno - umetniških dejavnosti v Sloveniji ali v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi. Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti ter višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic.

Kontakt

Ime in priimek: Marjeta Preželj

Telefonska številka: 01 369 5888

Elektronski naslov: marjeta.prezelj@gov.si