Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-GUM-2024)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki jih v letu 2023 ministrstvo ni neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2024, oz. katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • ter samozaposleni v kulturi, ki so na zadnji dan roka za oddajo vlog na razpis vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi ministrstvo, druge fizične osebe, fizične osebe z dejavnostjo ter umetniški kolektivi, ki delujejo na razpisnem področju glasbenih umetnosti.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu ter so prepoznani kot vrhunski in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanje ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi in drugih ustvarjalcev na področju glasbenih umetnosti, ter zagotavljanju možnosti za njihovo ustvarjalnost.

Rok za prijavo je do vključno 6. novembra 2023.

Javni razpis je bil 6. oktobra 2023 objavljen v Uradnem listu (številka 103/2023).