Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2025. Financiranje vključuje:

  • stroške najemnine, tekoče stroške, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroške rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ter
  • pavšalno nadomestilo za stroške poti in bivanja ter drugih stroškov v zvezi s projektom oziroma ustvarjanjem v rezidenci za izbrane prijavitelje.

Cilji javnega razpisa so krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje slovenske kulture in umetnosti v tujini.

Javni razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:

  • uprizoritvena umetnost,
  • vizualna umetnost,
  • arhitektura in oblikovanje,
  • glasbena umetnost,
  • intermedijske umetnosti,
  • film in avdiovizualna kultura,
  • knjiga,
  • kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,

 da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.

Rok za prijavo je 4. julij 2024. 

Javni razpis je bil 3. maja 2024 objavljen v Uradnem listu (številka 37/2024).