Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPP – POM2024)

Rok za prijavo je potekel.

Javni poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne javne službe v pooblaščenih muzejih.

Cilj javnega poziva JPP – POM2024 je sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2024.

Splošni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu so naslednji:

- da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev;

- da prijavitelj ni javni zavod;

- da ima prijavitelj, če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2023, izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti);

- da prijavitelj ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2024;

- da prijavitelj zagotavlja javno dostopnost sofinanciranega programa.

Rok za prijavo je do vključno 10. decembra 2023.

Javni poziv je bil 10. novembra 2023 objavljen v Uradnem listu (številka 113/2023).