Skoči do osrednje vsebine

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Naloge

Svet je strokovno in usklajevalno telo na področju promocije kmetijskih in živilskih proizvodov. Izvaja naslednje naloge, ki jih določa zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov:

 • na predlog sektorskih odborov predlaga sektorje, za katere se izvaja promocija;
 • na predlog sektorskih odborov predlaga višino prispevka za promocijo po sektorjih;
 • ministru predlaga usmeritve za strateški načrt promocije in usmeritve za program promocije;
 • se seznani z letnim poročilom o izvajanju programa promocije, ki ga pripravi ministrstvo;
 • ministru predlaga odstotek proizvodnje, odstotek površine ali delež tržne proizvodnje iz 4. člena zakona o promociji;
 • predlaga obseg sredstev, ki se namenijo za skupno splošno promocijo in promocijo shem kakovosti oziroma prostovoljnih označb iz četrtega odstavka 8. člena zakona;
 • spremlja izvajanje nalog, doseženih učinkov in ocenjuje uspešnost rabe sredstev za promocijo;
 • sprejema poslovnik o delu sveta za promocijo.

Člani

 • dva predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo,
  • Jožica Župec, vodja Sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov;
 • trije predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij:
  • Toni Balažič, glavni izvršni direktor Skupine Panvita,
  • Tatjana Zagorc, direktorica GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij,
  • Anita Jakuš, samostojna svetovalka pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij;
 • dva predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
  • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
  • Danilo Potokar, vodja Sektorja za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire pri Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji;
 • ena predstavnica Zadružne zveze Slovenije 
  • Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo.

Mandat 2016-2021