GOV.SI

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet je strokovno in usklajevalno telo na področju promocije kmetijskih in živilskih proizvodov.

Člani sveta

  • Bojan Pahor, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
  • Ana Le Marechal, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
  • Karmen Rodman, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
  • Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
  • Anka Miklavič Lipušček, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
  • Danilo Potokar, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
  • Anton Jagodic, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
  • Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije.