Skoči do osrednje vsebine

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Naloge

Svet je strokovno in usklajevalno telo na področju promocije kmetijskih in živilskih proizvodov. Izvaja naslednje naloge, ki jih določa zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov:

  • na predlog sektorskih odborov predlaga sektorje, za katere se izvaja promocija;
  • na predlog sektorskih odborov predlaga višino prispevka za promocijo po sektorjih;
  • ministru predlaga usmeritve za strateški načrt promocije in usmeritve za program promocije;
  • se seznani z letnim poročilom o izvajanju programa promocije, ki ga pripravi ministrstvo;
  • ministru predlaga odstotek proizvodnje, odstotek površine ali delež tržne proizvodnje iz 4. člena zakona o promociji;
  • predlaga obseg sredstev, ki se namenijo za skupno splošno promocijo in promocijo shem kakovosti oziroma prostovoljnih označb iz četrtega odstavka 8. člena zakona;
  • spremlja izvajanje nalog, doseženih učinkov in ocenjuje uspešnost rabe sredstev za promocijo;
  • sprejema poslovnik o delu sveta za promocijo.

Mandat 2016-2021

Mandat 2011-2016