Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 475 16 51

E-naslov: ujp@ujp.gov.si

Odgovorna oseba: mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica

Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2004

Datum zadnje spremembe: 17. 3. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=68

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Z Zakonom o plačilnem prometu je bila 20.4.2002 ustanovljena Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike. Danes naloge in organizacijo UJP ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Območna enota UJP Koper
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
05 612 10 40
koper@ujp.gov.si

Območna enota UJP Kranj
p.p. 150, Slovenski trg 2, 4000 Kranj
04 281 09 18
kranj@ujp.gov.si

Območna enota UJP Ljubljana
p.p. 3551, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana
01 472 95 52
ljubljana@ujp.gov.si

Območna enota UJP Murska Sobota
p.p. 49, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
02 530 09 12
murska.sobota@ujp.gov.si

Območna enota UJP Novo mesto
p.p. 696, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto
07 391 34 50
novo.mesto@ujp.gov.si

Območna enota UJP Postojna
p.p. 76, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna
05 700 07 11
postojna@ujp.gov.si

Območna enota UJP Slovenska Bistrica
p.p. 51, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica
02 805 53 02
slovenska.bistrica@ujp.gov.si

Območna enota UJP Žalec
p.p. 90, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec
03 713 48 00
zalec@ujp.gov.si

Urad UJP
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 475 16 51
ujp@ujp.gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Marko Pelko

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Javne finance in enotni zakladniški sistem
Plačilne storitve za proračunske uporabnike, register in računi proračunskih uporabnikov
Plačevanje in razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Tobačne znamke
Zbiranje podatkov o plačilnih transakcijah registriranih zavezancev za informacije javnega značaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Upravni postopek v zvezi z vodenjem registra proračunskih uporabnikov
 • Upravni postopek v zvezi z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja
 • Postopki v zvezi s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov
 • Upravni postopek v zvezi z določanjem zavezancev za povračilo davka od prometa zavarovalnih poslov
 • Prekrškovni postopki po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 15.00
 • Sreda 08.00 - 17.00
 • Četrtek 08.00 - 15.00
 • Petek 08.00 - 15.00

Uradne ure veljajo na območnih enotah UJP

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam zaradi majhnega števila zahtevanih informacij ne obstaja.


Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik