Skoči do osrednje vsebine

Prodaja tobačnih znamk

Uprava Republike Slovenije za javna plačila prodaja tobačne znamke imetnikom trošarinskega dovoljenja in uvoznikom tobačnih izdelkov (v nadaljevanju trošarinski zavezanci).

Trošarinski zavezanci naročate tobačne znamke pri Območni enoti UJP Ljubljana, najmanj za eno trimesečje, v skladu z načrtovanimi letnimi potrebami. Najmanjša količina posameznih vrst naročenih tobačnih znamk mora biti zaokrožena na 20.000 kosov (1 karton).

Trošarinski zavezanci plačate 100 % vrednosti naročenih tobačnih znamk v dobro podračuna 01100-1000621284 – Drugi nedavčni prihodki, z referenco 11 16187-7141009.

Trošarinski zavezanci ste na Območni enoti UJP Ljubljana dolžni do konca leta prevzeti celotno količino tobačnih znamk, ki je izdelana po vašem naročilu.  

Uničenje ali vračilo tobačnih znamk

Trošarinski zavezanci morate v primeru, da so tobačne znamke poškodovane in neuporabne ter zato namenjene uničenju, o tem obvestiti Urad UJP  in sporočiti število in vrsto tobačnih znamk, ki jih nameravate uničiti, navesti vzrok neuporabnosti, opis postopka uničenja ter kraj predvidene izvedbe uničenja. Uničenje se opravi ob navzočnosti komisije v sestavi predstavnikov Finančne uprave Republike Slovenije in Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Trošarinski zavezanci lahko Območni enoti UJP Ljubljana vrnete tobačne znamke, če ugotovite nepravilnosti, nastale pri izdaji ali tiskanju.

Reklamacije lahko trošarinski zavezanci uveljavite za najmanj 20.000 (1 karton) tobačnih znamk. Območna enota UJP Ljubljana uveljavlja priznane reklamacije pri izdelovalcu oziroma povzročitelju napake.