Skoči do osrednje vsebine

Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja prek portala UJP JN Plačila

Zavezanci za javno naročanje, v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur. list RS, št. 53/2022), od 1. 1. 2023 dalje za pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje, mesečno poročate o izvršenih plačilih za pogodbe s področja javnega naročanja prek spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja UJP. UJP podatke o izvršenih plačilih posreduje ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ki jih javno objavi na portalu javnih naročil.

Zavezanci za javno naročanje mesečno poročate o izvršenih plačilih tako, da do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporočite naslednje podatke:

  • identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv in davčna številka),
  • znesek plačila in
  • datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila.

Poslovanje prek portala UJP JN Plačila je določeno s Splošnimi pogoji za uporabo portala UJP JN Plačila in Spremembo splošnih pogojev za uporabo UJP JN Plačila.

Pogosta vprašanja vezana na poročanje o izvršenih plačilih so objavljena na informativni spletni strani med Več o projektu/Vprašanja in odgovori.

Vprašanja, ki se nanašajo na objavljanje pogodb na portalu javnih naročil, posredujte Direktoratu za javno naročanje na elektronska naslova mitja.medvescek@gov.si in maja.marincek-ilic@gov.si.

Dostop do portala prek uporabniškega vmesnika

Do portala UJP JN Plačila lahko dostopate preko standardizirane rešitve za spletno prijavo SI-PASS ali z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed slovenskih izdajateljev (AC NLBHALCOM-CAPOŠTA®CAREKONOSIGEN-CASIGOV-CA).

Ob prvi prijavi v portal UJP JN Plačila izvedete registracijo z vpisom podatkov o imenu in priimku, elektronskem naslovu ter tipu uporabnika in določite geslo za dostop. Po uspešni registraciji izberete zavezanca za javno naročanje v imenu katerega boste poročali.

Navodila za uporabo

Dostop do portala prek vmesnika B2B

Za dostop do portala UJP JN Plačila prek vmesnika B2B morate imeti nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B in digitalno potrdilo enega izmed slovenskih izdajateljev (AC NLBHALCOM-CA, POŠTA®CAREKONOSIGEN-CASIGOV-CA).

Dokumentacija vmesnika B2B

Testiranje vmesnika B2B prek TEST UJP JN Plačila

Zavezanci za javno naročanje lahko testirate pošiljanje mesečnih poročil o izvršenih plačilih iz naslova pogodb javnega naročanja prek vmesnika B2B v testnem okolju portala TEST UJP JN Plačila. Postopki vključitve v testno okolje TEST UJP JN Plačila so enaki postopkom vključitve v produkcijsko okolje portala UJP JN Plačila.

Dokumenti