Skoči do osrednje vsebine

Pošiljanje e-računov in e-dokumentov proračunskim uporabnikom

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov in e-dokumentov, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki.

Vsi, ki poslujete s proračunskimi uporabniki morate za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

Pravne osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom prek:

  • bank in ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov in e-dokumentov ali
  • portala UJPeRačun.

Fizične osebe lahko pošiljate e-račune proračunskim uporabnikom prek portala UJPeRačun.

Izmenjava e-dokumentov s proračunskimi uporabniki ni obvezna oziroma je stvar dogovora med proračunskim uporabnikom in njegovim poslovnim partnerjem. Pravne osebe lahko pošiljate e-dokumente proračunskim uporabnikom prek bank in ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov in e-dokumentov.

Izdajatelji pridobite navodila in pogoje za pošiljanja e-računov in e-dokumentov prek bank in ponudnikov e-poti neposredno pri izbrani banki ali ponudniku e-poti.

Pošiljanje e-računov prek portala UJPeRačun

Portal UJPeRačun je namenjen manjšim izdajateljem za pripravo oziroma ročni vnos e-računov ter pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom. Izdajatelji lahko prek portala UJPeRačun pošljete največ 100 e-računov na leto.

Za dostop do portala UJPeRačun potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CAREKONOSIGEN-CA, SIGOV-CA).

Do portala UJPeRačun lahko dostopate tudi preko standardizirane rešitve za spletno prijavo SI-PASS.

Za vključitev v portal UJPeRačun na vstopni strani oddate Vlogo za novega uporabnika, v katero  vpišete davčno številko izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše identifikacijska številka za DDV), ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati UJP).

Ponudniki e-poti

K izmenjavi e-računov in e-dokumentov z UJP lahko pristopite ponudniki e-poti, ki omogočate izmenjavo e-računov in e-dokumentov za več poslovnih subjektov. Ponudniki e-poti, ki želite pristopiti k izmenjavi e-računov in e-dokumentov z UJP, sporočite interes oziroma nezavezujočo ponudbo na elektronski naslov ujp(at)ujp.gov.si. S ponudniki e-poti, ki ponujate brezplačno izmenjavo e-računov in e-dokumentov, bodo sklenjene neposredne pogodbe. Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov in e-dokumentov zaračunavate nadomestila in stroške, boste izbrani v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.

Tehnična dokumentacija za ponudnike e-poti

Začasno odlaganje datotek v odložišču velikih datotek

Odložišče velikih datotek je namenjeno izdajateljem e-računov in e-dokumentov za začasno odlaganje velikih datotek (večjih od 2 MB) kot prilog k e-računom in e-dokumentom. Dostop do odloženih velikih datotek je možen do 30 dni.

Za dostop do odložišče velikih datotek potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLBHALCOM-CAPOŠTA®CAREKONO, SIGEN-CASIGOV-CA).

Do odložišča velikih datotek lahko dostopate tudi preko standardizirane rešitve za spletno prijavo SI-PASS.