Skoči do osrednje vsebine

Pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki.

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

Pravne osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom prek:

  • bank in ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali
  • portala UJPeRačun.

Fizične osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom prek portala UJPeRačun.

Pošiljanje e-računov prek portala UJPeRačun

Portal UJPeRačun je namenjen manjšim izdajateljem za pripravo oziroma ročni vnos e-računov ter pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom. Izdajatelji lahko prek portala UJPeRačun pošljete največ 60 e-računov na leto.

Za dostop do portala UJPeRačun potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA).

Do portala UJPeRačun lahko dostopate tudi preko standardizirane rešitve za spletno prijavo SI-PASS.

Za vključitev v portal UJPeRačun na vstopni strani oddate Vlogo za novega uporabnika, v katero  vpišete davčno številko izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše identifikacijska številka za DDV), ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati UJP).

Pošiljanje e-računov prek bank in ponudnikov e-poti

Izdajatelji pridobijo navodila in pogoje za pošiljanja e-računov prek bank in ponudnikov e-poti neposredno pri izbrani banki ali ponudniku e-poti.

Ponudniki e-poti

K izmenjavi e-računov z UJP lahko pristopijo ponudniki e-poti, ki omogočajo izmenjavo e-računov za več poslovnih subjektov. Ponudniki e-poti, ki želijo pristopiti k izmenjavi e-računov z UJP, sporočijo interes oziroma nezavezujočo ponudbo na elektronski naslov ujp(at)ujp.gov.si. S ponudniki e-poti, ki ponujajo brezplačno izmenjavo e-računov, bodo sklenjene neposredne pogodbe. Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov zaračunavajo nadomestila in stroške, bodo izbrani v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.

Tehnična dokumentacija za ponudnike e-poti

Začasno odlaganje datotek v odložišču velikih datotek

Odložišče velikih datotek je namenjeno izdajateljem e-računov za začasno odlaganje velikih datotek (večjih od 2 MB) kot prilog k e-računom, katerih prejemniki so proračunski uporabniki. Dostop do odloženih velikih datotek je možen do 30 dni.

Za dostop do odložišča velikih datotek potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali SIGOV-CA).

Do odložišča velikih datotek lahko dostopate tudi preko standardizirane rešitve za spletno prijavo SI-PASS.