Skoči do osrednje vsebine

Prejemanje in izdajanje e-računov in e-dokumentov za proračunske uporabnike

Proračunski uporabniki prejemate in izdajate e-račune in e-dokumente prek spletne aplikacije UJPnet.

Poslovanje prek UJPnet je določeno s Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja

Do UJPnet lahko dostopate kot fizične osebe, pooblaščene s strani zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika.

Do UJPnet lahko dostopate tudi prek vmesnika B2B, ki omogoča avtomatizirano izmenjavo podatkov med UJPnet in informacijskim sistemom proračunskega uporabnika (npr. dokumentni sistem, računovodski sistem):

Prejemanje e-računov in e-dokumentov

Za vključitev v storitev prejemanja e-računov in e-dokumentov oziroma ureditev pravic prejemanja e-računov in e-dokumentov prek UJPnet, na vstopni strani UJPnet izpolnite in oddate spletno vlogo. Če že poslujete prek UJPnet, izpolnite in oddate vlogo prek Nastavitev. Vlogo nato natisnite, opremite z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter pošljite pristojni območni enoti UJP, ki vam bo posredovala geslo za dostop do UJPnet oziroma obvestilo o vključitvi v storitev prejemanja e-računov in e-dokumentov.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen elektronski podpis oddane spletne vloge z digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Izdajanje e-računov in e-dokumentov

Za vključitev v storitev izdajanja e-računov in e-dokumentov:

  • izpolnite na vstopni strani UJPnet, v predelu SPLETNE VLOGE IN PRIPOMOČKI, Vlogo za vključitev v register izdajateljev e-računov/e-dokumentov, jo natisnite ter opremite z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter pošljite pristojni območni enoti UJP (navedena vloga je namenjena vpisu proračunskega uporabnika v register izdajateljev e-računov in e-dokumentov);
  • za ureditev pravic izdajanja e-računov in e-dokumentov prek UJPnet,na vstopni strani UJPnet izpolnite in oddate spletno vlogo. Če že poslujete prek UJPnet, izpolnite in oddate vlogo prek Nastavitev. Vlogo nato natisnete, opremite z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter pošljite pristojni območni enoti UJP, ki vam bo posredovala geslo za dostop do UJPnet oziroma obvestilo o vključitvi v storitev izdajanja e-računov in e-dokumentov.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen tudi elektronski podpis oddanih spletnih vlog z digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Proračunski uporabniki lahko prek UJPnet izdajate oziroma pošiljate e-račune drugim proračunskim uporabnikom ter fizičnim in pravnim osebam:

Testiranje v BETA UJPnet

Proračunski uporabniki, ki želite e-račune in e-dokumente prejemati in/ali izdajati prek vmesnika B2B morate pred vključitvijo v produkcijsko okolje UJPnet opraviti testiranje izmenjave e-računov in e-dokumentov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet. Postopki vključitve v testno okolje BETA UJPnet so enaki postopkom vključitve v produkcijsko okolje UJPnet.

Začasno odlaganje datotek v odložišču velikih datotek

Odložišče velikih datotek je namenjeno izdajateljem e-računov in e-dokumentov za začasno odlaganje velikih datotek (večjih od 2 MB) kot prilog k e-računom in e-dokumentom. Dostop do odloženih velikih datotek je možen do 30 dni.

Za dostop do odložišča velikih datotek potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali SIGOV-CA).

Elektronska hramba e-računov in e-dokumentov

Proračunski uporabniki lahko pristopite k uporabi storitve elektronske hrambe e-računov in e-dokumentov tako, da z elektronskim obrazcem Naročilo za vzpostavitev testnega okolja e-hrambe pridobite dostop do testnega okolja in opravite testiranje. Po zaključku testiranja izpolnite elektronski obrazec Pristopna izjava.

Po oddaji Pristopne izjave naročite storitev zajema in e-hrambe z elektronskim obrazcem Naročilo za vzpostavitev produkcijskega okolja e-hrambe.

Proračunski uporabniki, ki želite prekinitev pogodbe za e-hrambo, izpolnite elektronski obrazec Odstopna Izjava.

Proračunski uporabniki lahko obrazce, opremljene z žigom in podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe, pošljete skenirane na elektronski naslov ehramba.ujp@mikrografija.si.

Vprašanja ponudniku e-hrambe

Vsebinska vprašanja v zvezi z vključitvijo ali odstopom iz sistema elektronske hrambe e-računov lahko posredujete izbranemu ponudniku na e-naslov ehramba.ujp@mikrografija.si ali na telefonsko številko 080 51 15.

Tehnična vprašanja v zvezi z integracijo informacijskih sistemov, testiranjem sistema zajema in hrambe, vključitvijo v sistem oziroma pridobitvijo uporabniških pravic in migracijo dokumentarnega gradiva lahko posredujete izbranemu ponudnika na e-naslov podpora.ehramba.ujp@mikrografija.si ali na telefonsko številko 080 51 15