Skoči do osrednje vsebine

Prejemanje in izdajanje e-računov za proračunske uporabnike

Proračunski uporabniki prejemate in izdajate e-račune prek spletne aplikacije UJPnet.

Poslovanje prek UJPnet je določeno s Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja

Do UJPnet lahko dostopate kot fizične osebe, pooblaščene s strani zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika:

Do UJPnet lahko dostopate tudi prek vmesnika B2B, ki omogoča avtomatizirano izmenjavo podatkov med UJPnet in informacijskim sistemom proračunskega uporabnika (npr. dokumentni sistem, računovodski sistem):

Prejemanje e-računov

Za vključitev v storitev prejemanja e-računov na vstopni strani UJPnet izpolnite in oddate Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje e-računov. Če že poslujete prek UJPnet, izpolnite in oddajte vlogo prek zavihka »Nastavitve/Vloge (E-računi)«. Vlogo nato natisnite, opremite z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter pošljite pristojni območni enoti UJP, ki vam bo posredovala geslo za dostop do UJPnet oziroma obvestilo o vključitvi v storitev prejemanja e-računov.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen elektronski podpis oddane spletne Vloge za prejemanje in/ali izdajanje e-računov, z digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Izdajanje e-računov

Za vključitev v storitev izdajanja e-računov izpolnite na vstopni strani UJPnet Vlogo za posredovanje izdanih e-računov, jo natisnite ter opremite z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter pošljite pristojni območni enoti UJP (navedena vloga je namenjena vpisu proračunskega uporabnika v evidenco izdajateljev e-računov). 

Po vpisu v evidenco izdajateljev e-računov, izpolnite in oddajte na vstopni strani UJPnet še Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje e-računov. Če že posluje prek UJPnet, izpolnite in oddajte vlogo prek zavihka »Nastavitve/Vloge (E-računi)«. Vlogo nato natisnete, opremite z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter pošljite pristojni območni enoti UJP, ki vam bo posredovala geslo za dostop do UJPnet oziroma obvestilo o vključitvi v storitev izdajanja e-računov.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen elektronski podpis oddane spletne Vloge za posredovanje izdanih e-računov in Vloge za prejemanje in/ali izdajanje e-računov, z digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Testiranje v BETA UJPnet

Proračunski uporabniki, ki želite e-račune prejemati in/ali izdajati prek vmesnika B2B morate pred vključitvijo v produkcijsko okolje UJPnet opraviti testiranje izmenjave e-računov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet. Postopki vključitve v testno okolje BETA UJPnet so enaki postopkom vključitve v produkcijsko okolje UJPnet.

Začasno odlaganje datotek v odložišču velikih datotek

Odložišče velikih datotek je namenjeno izdajateljem e-računov za začasno odlaganje velikih datotek (večjih od 2 MB) kot prilog k e-računom, katerih prejemniki so proračunski uporabniki. Dostop do odloženih velikih datotek je možen do 30 dni.

Za dostop do odložišča velikih datotek potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali SIGOV-CA).

Elektronska hramba e-računov

Proračunski uporabniki lahko kadarkoli pristopite k uporabi storitve elektronske hrambe e-računov tako, da UJP posredujete izpolnjeno Vlogo za vključitev v sistem zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki ter z izbranim izvajalcem Pošto Slovenije sklenete posamično pogodbo.

Proračunski uporabniki, ki ste s ponudnikom storitve Pošto Slovenije že sklenili posamično pogodbo, lahko storitev elektronske hrambe e-računov naročite z obrazcem Naročilo: vzpostavitev eArhiva.

Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo e-računov

Proračunski uporabniki,  ki ste pod pogoji krovne pogodbe št. 4302-1/2014-869, krovne pogodbe št. 4302-1/2017 in aneksa št. 1 h krovni pogodbi št. 4302-1/2017 o opravljanju storitev zajema in elektronske hrambe e-računov, sklenili posamično pogodbo  z izvajalcem Pošto Slovenije, lahko prevzamete Vzorčna notranja pravila za zajem in elektronsko hrambo e-računov.