Skoči do osrednje vsebine

Izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki

Za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki je enotna vstopna in izstopna točka Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

E-račun

E-račun je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in je enakovreden računu v papirni obliki. S skupnim imenom e-račun se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).

Vsebina e-računa

E-račun sestavljajo naslednji dokumenti:

  • Ovojnica e-računa, Sheme ovojnice ICL (dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju e-računa).
  • e-SLOG (standardizirana oblika e-računa v xml strukturi).
  • Poljubne priloge (naprimer vizualizacija e-računa v PDF obliki).

Enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov

Enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki je UJP. E-račune proračunski uporabniki lahko prejemajo in izdajajo le prek UJP. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila