Skoči do osrednje vsebine

Izmenjava e-računov in e-dokumentov s proračunskimi uporabniki

Za izmenjavo e-računov in e-dokumentov s proračunskimi uporabniki je enotna vstopna in izstopna točka Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune. Izmenjava e-dokumentov s proračunskimi uporabniki ni obvezna oziroma je stvar dogovora med proračunskim uporabnikom in njegovim poslovnim partnerjem.

E-račun

E-račun je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in je enakovreden računu v papirni obliki. S skupnim imenom e-račun se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).

Vsebina e-računa

E-račun sestavljajo naslednji dokumenti:

  • Ovojnica e-računa, Sheme ovojnice za e-račun (dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju e-računa).
  • e-SLOG,  UBL 2.1 in CEFACT 100.D16B (standardizirana oblika e-računa v xml strukturi).
  • Poljubne priloge (na primer vizualizacija e-računa v PDF obliki).

E-dokument

E-dokument je poslovni dokument, ki je bil izdan, poslan in prejet v strukturirani elektronski obliki ter omogoča samodejno in elektronsko obdelavo. E-dokumenti so: e-naročilnica, e-potrditev naročilnice in e-dobavnica.

Vsebina e-dokumenta

E-dokument sestavljajo naslednji dokumenti:

  • Splošna ovojnicaShema splošne ovojnice (dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju e-dokumenta).
  • e-SLOG (standardizirana oblika e-dokumenta v xml strukturi).
  • Poljubne priloge (na primer vizualizacija e-dokumenta v PDF obliki).
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila