Skoči do osrednje vsebine

Plačilne storitve za proračunske uporabnike

Plačilne storitve za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Proračunskim uporabnikom zagotavlja sodobne poti pri opravljanju plačilnih storitev, ki jih UJP izvaja posredno prek Banke Slovenije.

Vrste plačil

Kreditno plačilo je plačilo, ki ga odredi imetnik podračuna v breme svojega podračuna in v dobro računa prejemnika, ter ga predloži UJP. Proračunski uporabnik lahko UJP predloži plačilni nalog za kreditno plačilo:

  • na obrazcu UPN oziroma elektronski plačilni nalog za domače in čezmejno plačilo in
  • obrazec TPNO 70 oziroma elektronski tuji plačilni nalog za čezmejno, tuje ali drugo plačilo.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

SEPA kreditno plačilo je plačilo, ki izpolnjuje pogoj, da se izvede v domači valuti (EUR) med prejemnikom in plačnikom, ki imata oba odprt račun na območju SEPA.

Debetno plačilo je plačilo, pri katerem prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa. V Sloveniji se debetna plačila izvajajo prek SEPA direktne obremenitve (v nadaljnjem besedilu: SDD), ki se izvede v domači valuti (EUR) med prejemnikom in plačnikom, ki imata oba odprt račun v SEPA območju. Proračunski uporabnik lahko UJP predloži elektronski nalog za SDD.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Predložitev plačilnih nalogov

Proračunski uporabnik lahko predloži UJP papirne plačilne naloge na obrazcih UPN, TPNO 70 in plačilni nalog za priliv TPNO 60 osebno ali po pošti na naslovu pristojne območne enote UJP.

Elektronske plačilne naloge lahko proračunski uporabnik pripravi v:

  • xml obliki po standardu za plačilni nalog,
  • txt ali xml obliki po standardu za tuji plačilni nalog,
  • xml obliki po standardu za plačilni nalog za SDD.

Vse navedene elektronske oblike nalogov lahko proračunski uporabnik predloži UJP prek spletne aplikacije UJPnet in vmesnika UJPnet B2B. Spletna aplikacija UJPnet omogoča tudi vnos plačilnih nalogov prek spletnih obrazcev UPN, evropski nalog in tuji nalog ter nalog za SDD.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Zajem plačilnega naloga prek QR kode in potrjevanje vseh plačilnih nalogov omogoča mobilna aplikacija mUJPnet.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Stanje in promet na podračunu

Stanje na podračunu proračunskega uporabnika v okviru enotnega zakladniškega računa države oziroma občine vodi UJP. Imetnik podračuna lahko redno prevzema izpisek o stanju in prometu na podračunu prek spletne aplikacije UJPnet.

Spletna aplikacija UJPnet in mobilna aplikacija mUJPnet imetniku podračuna omogočata tudi spletni vpogled v dnevni promet na podračunu in spletni vpogled v promet za zadnjih 24 mesecev.

Iskalnik