Skoči do osrednje vsebine

Plačilne storitve za proračunske uporabnike

Plačilne storitve za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Proračunskim uporabnikom zagotavlja sodobne poti pri opravljanju plačilnih storitev, ki jih izvaja posredno prek Banke Slovenije.

Vrste plačil

Kreditno plačilo je plačilo, ki ga odredijo imetniki podračunov v breme svojega podračuna in v dobro računa prejemnika ter ga predložijo UJP. UJP lahko predložite plačilni nalog za kreditno plačilo kot:

  • obrazec UPN oziroma elektronski plačilni nalog za domače ali čezmejno plačilo in
  • obrazec TPNO 70 oziroma elektronski tuji plačilni nalog za čezmejno, tuje ali drugo plačilo.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

SEPA kreditno plačilo je plačilo, ki je izvedeno v domači valuti (EUR) med prejemnikom in plačnikom, ki imata oba odprt račun na območju SEPA.

Debetno plačilo je plačilo, pri katerem prejemniki plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredijo plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa. V Sloveniji se debetna plačila izvajajo prek SEPA direktne obremenitve (v nadaljnjem besedilu: SDD). SDD je plačilo v domači valuti (EUR) med prejemnikom in plačnikom, ki imata oba odprt račun na območju SEPA. Proračunski uporabniki lahko po vključitvi v poslovanje s SDD prek UJP predložite elektronski nalog za SDD.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Predložitev plačilnih nalogov

Proračunski uporabnik lahko predložite UJP papirne plačilne naloge na obrazcih UPN, TPNO 70 in plačilni nalog za priliv TPNP 60 osebno ali po pošti na naslovu pristojne območne enote UJP.

Elektronske plačilne naloge lahko pripravite v:

  • obliki xml po standardu za plačilni nalog,
  • obliki txt ali xml po standardu za tuji plačilni nalog,
  • obliki xml po standardu za plačilni nalog za SDD.

Vse navedene elektronske oblike nalogov lahko predložite UJP prek spletne aplikacije UJPnet ali vmesnika UJPnet B2B. Spletna aplikacija UJPnet vam omogoča tudi vnos plačilnih nalogov prek spletnih obrazcev UPN, evropski nalog, tuji nalog in nalog za SDD.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Mobilne plačilne storitve

Zajem plačilnega naloga prek QR kode in potrjevanje vseh plačilnih nalogov vam omogoča mobilna aplikacija mUJPnet. Spremljanje poslovne analitike UJPnet pa vam, poleg UJPnet, omogoča tudi mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Dvig in polog gotovine

Proračunski uporabniki imate možnost dviga in pologa gotovine na podračun le posredno prek Banke Slovenije ali prek posebnega računa z ničelnim stanjem (gotovinski račun), odprtega pri banki.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Sistem spletnih plačil UJP

Sistem spletnih plačil UJP omogoča negotovinsko plačevanje e-storitev v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali drugih storitev, blaga in izdelkov, ki jih proračunski uporabniki zagotavljate fizičnim in pravnim osebam prek spletnih portalov.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Stanje in promet na podračunu

Stanja na podračunih proračunskih uporabnikov v okviru enotnega zakladniškega računa države oziroma občin vodi UJP. Imetniki podračuna lahko redno prevzemate izpisek o stanju in prometu na podračunu prek spletne aplikacije UJPnet.

Spletna aplikacija UJPnet in mobilna aplikacija mUJPnet imetnikom podračunov omogočata tudi spletni vpogled v dnevni promet na podračunu in spletni vpogled v promet za zadnjih 24 mesecev.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila