Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija UJPnet

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z UJP.

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z UJP.

Prek spletne aplikacije UJPnet lahko plačilne storitve za proračunske uporabnike opravljajo fizične osebe, pooblaščene s strani zastopnika proračunskega uporabnika.

Vmesnik UJPnet B2B je aplikacija, ki omogoča strežniško povezavo za elektronsko izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi proračunskih uporabnikov in UJP.

BETA UJPnet je spletna aplikacija UJPnet v BETA testnem okolju. Namenjena je za potrebe testiranja proračunskih uporabnikov in obvezno je testiranje izmenjave podatkov pred vključitvijo v UJPnet B2B.

Storitve UJPnet

Storitve UJPnet so navedene v skupni tabeli storitev UJPnet glede na vse različne dostope do UJPnet.

Tehnične zahteve UJPnet in UJPnet B2B

Za nemoteno uporabo UJPnet potrebujete:

  • osebni računalnik z uradno podprtim operacijskim sistemom Windows s strani podjetja Microsoft,
  • nameščen spletni brskalnik Google Chrome, Microsoft Edge oziroma Mozilla Firefox , eno od novejših različic, ki so na voljo ter
  • digitalno potrdilo za fizične osebe SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca.

Podatki, ki se prenašajo prek interneta, so varovani s protokolom SSL (angleško Secure Socket Layer - SSL), s 40-bitnim in 128-bitnim kodiranjem. Uporabniki UJPnet in uporabniki UJPnet B2B lahko geslo poljubno spreminjate, obvezna pa je menjava gesla ob prvem vstopu v spletno aplikacijo UJPnet ali UJPnet B2B. UJP beleži vse dostope do podatkov v spletnih aplikacijah UJPnet in UJPnet B2B.

Pogoj za uporabo spletne aplikacije UJPnet B2B je strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B ter spletno potrdilo za informacijske sisteme ali spletno potrdilo za avtentikacijo spletišč izdajatelja SIGEN-CA ali SIGOV-CA. Postopek za pripravo vmesnika B2B je opisan v dokumentu B2B – opis vmesnika.

Digitalno potrdilo

Za uporabo spletne aplikacije UJPnet potrebujete digitalno potrdilo SIGEN-CA ali SIGOV-CA, overitelja Ministrstva za javno upravo.

Digitalno potrdilo hranite na enega izmed načinov, ki ga omogoča overitelj digitalnega potrdila.

Priporočamo, da za večjo varnost poslovanja z UJP prek spletne aplikacije UJPnet, digitalno potrdilo hranite na pametni kartici in se po prenehanju uporabe UJPnet odjavite z gumbom Odjava, zaprete vsa okna brskalnika in odstranite pametno kartico iz čitalca kartic.

Podpis z digitalnim potrdilom je enakovreden lastnoročnemu podpisu, zato skrbno varujte geslo za njegovo uporabo.

Geselnik

Geselnik je naprava za generiranje enkratnih gesel, ki zagotavlja močno avtentikacijo stranke pri odreditvi plačilnega naloga v spletni aplikaciji UJPnet in mobilni aplikaciji mUJPnet. UJP je uvedel uporabo geselnika skladno s 153. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017.

V spletni aplikaciji UJPnet je zahtevan podpis z enkratnim geslom pri drugem oziroma zadnjem podpisu ob odreditvi plačilnega naloga.

V mobilni aplikaciji mUJPnet omogoča geselnik v kombinaciji z uporabniškim imenom in geslom vstop v mobilno aplikacijo mUJPnet, potrjevanje paketa s plačilnimi nalogi in potrjevanje obrazcev.

Geselnik je za uporabnike UJPnet brezplačen. Do geselnika ste upravičeni le uporabniki UJPnet, ki ga glede na pravice v UJPnet, potrebujete. V tem primeru UJP na e-naslov uporabnika UJPnet posreduje Potrdilo za prevzem geselnika. Geselnik lahko prevzamete na pristojni območni enoti UJP.

Postopki za uporabo geselnika so opisani v Navodilu za uporabo geselnika.

Vloga za dostop do UJPnet

Uporabnik spletne aplikacije UJPnet lahko postane izključno fizična oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila registriranega izdajatelja SIGEN-ca ali SIGOV-ca in ga s pooblastilom določi zastopnik proračunskega uporabnika.

Bodoči uporabniki na vstopni strani UJPnet izpolnite in oddate spletno vlogo za dostop do UJPnet na kateri označite storitve, ki jih želite opravljati prek spletne aplikacije UJPnet. Spletna vloga, ki je elektronsko podpisana z digitalnim potrdilom s strani zastopnika proračunskega uporabnika, je predložena pristojni območni enoti UJP. V primeru, da zastopnik proračunskega uporabnika lastnoročno podpiše natisnjeno spletno vlogo, jo  predložite pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do UJPnet lahko pričnete s poslovanjem prek spletne aplikacije UJPnet.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen elektronski podpis oddanih spletnih vlog za poslovanje z UJPnet oziroma UJPnet B2B z digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Vloga za dostop do UJPnet B2B

Uporabnik UJPnet B2B lahko postane proračunski uporabnik, ki je lastnik spletnega potrdila za informacijske sisteme ali spletnega potrdila za avtentikacijo spletišč izdajatelja SIGEN-CA ali SIGOV-CA ali s strani proračunskega uporabnika pooblaščena oseba, ki je lastnik spletnega potrdila za informacijske sisteme ali spletnega potrdila za avtentikacijo spletišč izdajatelja SIGEN-CA ali SIGOV-CA in ga s pooblastilom določi zastopnik proračunskega uporabnika ter ima zagotovljen strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B.

Pred vključitvijo v poslovanje prek spletne aplikacije UJPnet B2B morate opraviti testiranje prek testne spletne aplikacije BETA UJPnet. Na vstopni strani testne spletne aplikacije BETA UJPnet izpolnite in oddate testno spletno vlogo za dostop do BETA UJPnet B2B na kateri označite storitve, ki jih želite testirati prek testne spletne aplikacije BETA UJPnet. Testno spletno Vlogo za dostop do testne spletne aplikacije BETA UJPnet B2B nato natisnite ter jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do testne spletne aplikacije BETA UJPnet lahko pričnete s testiranjem vmesnika B2B.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen tudi elektronski podpis oddane spletne vloge za dostop do BETA UJPnet B2B z digitalnim potrdilom, in sicer na vstopni strani testne spletne aplikacije BETA UJPnet prek povezave ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Uporabniki BETA UJPnet, ki z istim spletnim potrdilom opravljate testiranje za več proračunskih uporabnikov oziroma podračunov morate opraviti testiranje vsaj za enega od teh, za vse ostale lahko oddate pisno izjavo ter seznam vseh proračunskih uporabnikov oziroma podračunov z nazivi, s katero potrjujete uspešno testiranje prek vmesnika B2B za navedene proračunske uporabnike oziroma podračune. Pisno izjavo oddate pristojni območni enoti UJP osebno, po pošti ali po e-pošti.

Po uspešno zaključenem testu v testni spletni aplikaciji BETA UJPnet na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet izpolnite spletno vlogo za dostop do UJPnet B2B, jo natisnite ter opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je na voljo tudi elektronski podpis spletne vloge za dostop do UJPnet B2B z digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU. Po prejemu gesla za dostop do spletne aplikacije UJPnet B2B lahko pričnete s poslovanjem prek spletne aplikacije UJPnet B2B.

Izstop iz storitev UJPnet oziroma UJPnet B2B

V primeru prenehanja poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet oziroma UJPnet B2B izpolnite Vlogo za brisanje uporabnika UJPnet/UJPnet B2B in jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti.

Zastopnik proračunskega uporabnika lahko Vlogo za brisanje uporabnika UJPnet/UJPnet B2B odda in elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.