Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija UJPnet

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z UJP.

Prek UJPnet lahko plačilne storitve za proračunske uporabnike opravljajo fizične osebe, pooblaščene s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe proračunskega uporabnika.

Vmesnik UJPnet B2B omogoča strežniško povezavo za elektronsko izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi proračunskih uporabnikov in UJP.

BETA UJPnet je spletna aplikacija UJPnet v BETA testnem okolju. Namenjena je za potrebe testiranja proračunskih uporabnikov in obvezno je testiranje izmenjave podatkov pred vključitvijo v UJPnet B2B.

Storitve UJPnet

Storitve UJPnet so navedene v skupni tabeli storitev UJPnet glede na vse različne dostope do UJPnet.

Tehnične zahteve UJPnet in UJPnet B2B

Za nemoteno uporabo UJPnet potrebujete:

  • osebni računalnik z uradno podprtim operacijskim sistemom Windows s strani podjetja Microsoft,
  • nameščen spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer verzije IE 8 ali višje ali spletni brskalnik Mozilla Firefox oziroma Google Chrome, eno od novejših različic, ki so na voljo ter
  • digitalno potrdilo za fizične osebe SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca.

Podatki, ki se prenašajo prek interneta, so varovani s protokolom SSL (Secure Socket Layer), s 40-bitnim in 128-bitnim kodiranjem. Uporabniki UJPnet in uporabniki UJPnet B2B lahko geslo poljubno spreminjate, obvezna pa je menjava gesla ob prvem vstopu v UJPnet ali UJPnet B2B. UJP beleži vse dostope do podatkov v UJPnet in UJPnet B2B.

Za dostop do UJPnet B2B je pogoj strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B ter digitalno potrdilo za poslovne subjekte (za strežnike ali splošne nazive) SIGOV-ca ali SIGEN-ca. Postopek za pripravo vmesnika B2B je opisan v dokumentu B2B – opis vmesnika.

Kvalificirano digitalno potrdilo

Za uporabo spletne aplikacije UJPnet potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA, overitelja Ministrstva za javno upravo.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila

Kvalificirano digitalno potrdilo hranite na enega izmed načinov, ki ga omogoča overitelj kvalificiranega digitalnega potrdila.

Priporočamo, da za večjo varnost poslovanja z UJP prek spletne aplikacije UJPnet, kvalificirano digitalno potrdilo hranite na pametni kartici.

Podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom je enakovreden lastnoročnemu podpisu, zato skrbno varujte geslo za njegovo uporabo.

Geselnik

Geselnik je naprava za generiranje enkratnih gesel, ki zagotavlja močno avtentikacijo stranke pri odreditvi plačilnega naloga v spletni aplikaciji UJPnet in mobilni aplikaciji mUJPnet. UJP je uvedel uporabo geselnika skladno s 153. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. 11. 2017.

V spletni aplikaciji UJPnet, je zahtevan podpis z enkratnim geslom pri drugem oziroma zadnjem podpisu ob odreditvi plačilnega naloga.

V mobilni aplikaciji mUJPnet geselnik v kombinaciji z uporabniškim imenom in geslom omogoča vstop v mUJPnet, potrjevanje paketa s plačilnimi nalogi in potrjevanje obrazcev.

Geselnik je za uporabnike UJPnet brezplačen. Do geselnika so upravičeni le uporabniki UJPnet, ki ga glede na pravice v UJPnet, potrebujejo. V tem primeru UJP na e-naslov uporabnika UJPnet posreduje Potrdilo za prevzem geselnika. Geselnik lahko prevzamete na pristojni območni enoti UJP.

Postopki za uporabo geselnika so opisani v Navodilu za uporabo geselnika.

Vloga za dostop do UJPnet

Uporabnik spletne aplikacije UJPnet lahko postane izključno fizična oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila registriranega izdajatelja SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca in ga s pooblastilom določi zastopnik proračunskega uporabnika.

Bodoči uporabniki na vstopni strani UJPnet izpolnite in oddate spletno Vlogo za dostop do UJPnet na kateri označite storitve, ki jih želite opravljati prek spletne aplikacije UJPnet. Vlogo za dostop do UJPnet natisnite ter jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do UJPnet lahko pričnete s poslovanjem prek UJPnet.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen elektronski podpis oddane spletne Vloge za dostop do UJPnet s kvalificiranim digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Vloga za dostop do UJPnet B2B

Uporabnik UJPnet B2B lahko postane proračunski uporabnik, ki je lastnik digitalnega potrdila za poslovne subjekte (za strežnike ali splošne nazive) ali s strani proračunskega uporabnika pooblaščena oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila in ga s pooblastilom določi zastopnik ter ima zagotovljen strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B.

Pred vključitvijo v poslovanje prek UJPnet B2B morate opraviti testiranje prek testne aplikacije BETA UJPnet. Na vstopni strani testne aplikacije BETA UJPnet izpolnite in oddate testno spletno Vlogo za dostop do BETA UJPnetB2B na kateri označite storitve, ki jih želite testirati prek testne aplikacije BETA UJPnet. Testno spletno Vlogo za dostop do BETA UJPnet B2B nato natisnite ter jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do testne aplikacije BETA UJPnet lahko pričnete s testiranjem vmesnika B2B.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je omogočen tudi elektronski podpis oddane spletne Vloge za dostop do BETA UJPnet B2B s kvalificiranim digitalnim potrdilom, in sicer na vstopni strani testne aplikacije BETA UJPnet prek povezave ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU.

Uporabniki BETA UJPnet, ki z istim digitalnim potrdilom opravljate testiranje za več proračunskih uporabnikov oziroma podračunov morate opraviti testiranje vsaj za enega od teh, za vse ostale lahko oddate pisno izjavo ter seznam vseh proračunskih uporabnikov oziroma podračunov z nazivi, s katero potrjujete uspešno testiranje prek vmesnika B2B za navedene proračunske uporabnike oziroma podračune. Pisno izjavo oddate pristojni območni enoti UJP osebno, po pošti ali po e-pošti.

Po uspešno zaključenem testu v testni aplikaciji BETA UJPnet na vstopni strani UJPnet izpolnite spletno Vlogo za dostop do UJPnet B2B, jo natisnite ter opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti.

Zastopnikom proračunskih uporabnikov je na voljo tudi elektronski podpis Vloge za dostop do UJPnet B2B s kvalificiranim digitalnim potrdilom, in sicer na povezavi ePodpis UJPnet vlog za zastopnike PU. Po prejemu gesla za dostop do UJPnet B2B lahko pričnete s poslovanjem prek UJPnet B2B.

Izstop iz storitev UJPnet oziroma UJPnet B2B

V primeru prenehanja poslovanja prek UJPnet oziroma UJPnet B2B izpolnite Vlogo za brisanje uporabnika UJPnet/UJPnet B2B in jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika oddajte pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti.