Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija UJPnet

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z Upravo RS za javna plačila (UJP).

Prek UJPnet lahko plačilne storitve za proračunske uporabnike opravljajo fizične osebe pooblaščene s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe proračunskega uporabnika.

Vmesnik UJPnet B2B omogoča strežniško povezavo za elektronsko izmenjavo podatkov med informacijskim sistemom proračunskega uporabnika in UJP.

BETA UJPnet je spletna aplikacija UJPnet v BETA testnem okolju. Namenjena je za potrebe testiranja proračunskih uporabnikov in obvezno testiranje izmenjave podatkov pred vključitvijo v UJPnet B2B.

Storitve UJPnet

Storitve UJPnet so navedene v skupni tabeli storitev UJPnet glede na vse različne dostope do UJPnet.

Tehnične zahteve UJPnet in UJPnet B2B

Za nemoteno uporabo UJPnet potrebujete:

  • osebni računalnik z uradno podprtim operacijskim sistemom Windows s strani podjetja Microsoft,
  • nameščen spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer verzije IE 8 ali višje ali spletni brskalnik Mozilla Firefox oziroma Google Chrome, eno od novejših različic, ki so na voljo ter
  • digitalno potrdilo za fizične osebe SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca.

Podatki, ki se prenašajo prek interneta, so varovani s protokolom SSL (Secure Socket Layer), s 40-bitnim in 128-bitnim kodiranjem. Uporabniki UJPnet in uporabniki UJPnet B2B lahko geslo poljubno spreminjajo, obvezna pa je menjava gesla ob prvem vstopu v UJPnet ali UJPnet B2B. UJP beleži vse dostope do podatkov v UJPnet in UJPnet B2B.

Za dostop do UJPnet B2B je pogoj strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B ter digitalno potrdilo za poslovne subjekte (za strežnike ali splošne nazive) SIGOV-ca ali SIGEN-ca. Postopek za pripravo vmesnika B2B je opisan v dokumentu B2B – opis vmesnika.

Kvalificirano digitalno potrdilo

Za uporabo spletne aplikacije UJPnet je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA, overitelja Ministrstva za javno upravo.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila

Po prevzemu kvalificiranega digitalnega potrdila v skladu z navodili overitelja, je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo hraniti na enega izmed načinov, ki ga omogoča overitelj kvalificiranega digitalnega potrdila.

Priporočamo, da se za večjo varnost poslovanja z UJP prek spleta, kvalificirano digitalno potrdilo hrani na pametni kartici.

Podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom je enakovreden lastnoročnemu podpisu, zato skrbno varujemo geslo za uporabo.

Geselnik

Geselnik je naprava za generiranje enkratnih gesel, ki zagotavlja močno avtentikacijo stranke pri odreditvi plačilnega naloga v UJPnet in mUJPnet. UJP je uvedel uporabo geselnika skladno s 153. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. 11. 2017.

V spletni aplikaciji UJPnet, je zahtevan podpis z enkratnim geslom pri drugem oziroma zadnjem podpisu ob odreditvi plačilnega naloga.

V mobilni aplikaciji mUJPnet geselnik v kombinaciji z uporabniškim imenom in geslom omogoča vstop v mUJPnet, potrjevanje paketa s plačilnimi nalogi in potrjevanje obrazcev.

Geselnik je za uporabnike UJPnet brezplačen. Do geselnika so upravičeni le uporabniki UJPnet, ki ga glede na pravice v UJPnet, potrebujejo. V tem primeru UJP na e-naslov uporabnika UJPnet posreduje Potrdilo za prevzem geselnika. Prevzem geselnika je možen na pristojni območni enoti UJP.

Postopki za uporabo geselnika so opisani v Navodilu za uporabo geselnika.

Vloga za dostop do UJPnet

Uporabnik UJPnet lahko postane izključno fizična oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila registriranega izdajatelja SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca in ga s pooblastilom določi zastopnik proračunskega uporabnika.

Bodoči uporabnik na vstopni strani UJPnet izpolni in odda spletno Vlogo za dostop do UJPnet na kateri označi storitve, ki jih želi opravljati prek UJPnet. Vlogo za dostop do UJPnet natisne ter opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do UJPnet uporabnik prične s poslovanjem prek UJPnet.

Vloga za dostop do UJPnet B2B

Uporabnik UJPnet B2B lahko postane proračunski uporabnik, ki je lastnik digitalnega potrdila za poslovne subjekte (za strežnike ali splošne nazive) ali s strani proračunskega uporabnika pooblaščena oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila in ga s pooblastilom določi zastopnik ter ima zagotovljen strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B.

Pred vključitvijo v poslovanje prek UJPnet B2B mora bodoči uporabnik opraviti testiranje prek testne aplikacije BETA UJPnet. Na vstopni strani testne aplikacije BETA UJPnet uporabnik izpolni in odda testno spletno Vlogo za dostop do BETA UJPnetB2B na kateri označi storitve, ki jih želi testirati prek testne aplikacije BETA UJPnet. Testno spletno Vlogo za dostop do BETA UJPnet B2B nato natisne ter jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do testne aplikacije BETA UJPnet uporabnik lahko prične s testiranjem vmesnika B2B.

Če uporabnik BETA UJPnet z istim digitalnim potrdilom opravlja testiranje za več proračunskih uporabnikov oziroma podračunov mora opraviti testiranje vsaj za enega od teh, za vse ostale lahko odda pisno izjavo ter seznam vseh proračunskih uporabnikov oziroma podračunov z nazivi, s katero potrjuje delovanje vmesnika B2B za navedene proračunske uporabnike oziroma podračune. Pisno izjavo odda pristojni območni enoti UJP osebno, po pošti ali po e-pošti.

Po uspešno zaključenem testu v testni aplikaciji BETA UJPnet proračunski uporabnik na vstopni strani UJPnet izpolni in odda spletno Vlogo za dostop do UJPnet B2B, jo natisne ter opremljeno z žigom in podpisom zastopnika odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do UJPnet B2B proračunski uporabnik lahko prične s poslovanjem prek UJPnet B2B.

Izstop iz storitev UJPnet oziroma UJPnet B2B

Proračunski uporabnik oziroma uporabnik UJPnet, ki ne želi več poslovati prek UJPnet oziroma UJPnet B2B mora pristojni območni enoti UJP oddati Vlogo za brisanje uporabnika UJPnet/UJPnet B2B, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti.

Iskalnik