Skoči do osrednje vsebine

Vključitev v sistem spletnih plačil UJP

Sistem spletnih plačil UJP omogoča negotovinsko plačevanje e-storitev v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali drugih storitev, blaga in izdelkov, ki jih proračunski uporabniki in zunanji ponudniki zagotavljate svojim uporabnikom (fizičnim in pravnim osebam) prek spletnih portalov.

Proračunski uporabniki lahko prejemate plačila za svoje e-storitve le prek sistema spletnih plačil UJP.

Možni so naslednji načini plačevanja:

 • s plačilnimi karticami,
 • z uporabo mobilne telefonije in
 • prek spletne banke.

Ponudniki e-storitev so proračunski uporabniki in zunanji ponudniki, ki svojim uporabnikom e-storitve ponujajo prek spletnih portalov.

Zunanji ponudniki so ponudniki e-storitev, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in so v sistem spletnih plačil UJP vključeni kot nosilci javnega pooblastila ali druge institucije, pristojne za izvajanje različnih e-storitev in pooblastil.

Plačilni servisi so banke in hranilnice, izdajatelji plačilnih kartic, operaterji mobilne telefonije in drugi ponudniki, ki omogočajo spletno plačevanje e-storitev.

Sistem spletnih plačil UJP sestavljajo naslednje spletne aplikacije: 

 • UJP e-plačila je namenjena uporabnikom za spletno plačevanje e-storitev.

Tehnična navodila in dokumentacijo za uporabo spletne aplikacije UJP e-plačila pošlje UJP ponudnikom e-storitev, ki se želijo vključiti v sistem spletnih plačil UJP.

 • UJP E-trgovina je namenjena proračunskim uporabnikom in omogoča hitro vzpostavitev spletne trgovine.
 • Nadzorni modul je namenjen ponudnikom e-storitev in omogoča pregled podatkov o plačilih, opravljenih prek spletne aplikacije UJP e-plačila, ter vzpostavitev in urejanje UJP e-trgovine, urejanje artiklov in pregled nakupov v UJP e-trgovini.

Navodila za uporabo Nadzornega modula in UJP e-trgovine

Postopek vključitve

Ponudniki e-storitev, ki se želite vključiti v sistem spletnih plačil, posamezni plačilni servis, posamezno vrsto e-storitve ali UJP e-trgovino, izpolnite Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil.

Ponudniki e-storitev, ki se želite izključiti iz sistema spletnih plačil, posameznega plačilnega servisa, posamezne vrste e-storitve ali UJP e-trgovine, izpolnite Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil.

Za dostop uporabnika do Nadzornega modula ali izključitev uporabnika iz Nadzornega modula izpolnite Vlogo za dostop/brisanje uporabnika iz nadzornega modula.

Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil/Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil/Vlogo za dostop/brisanje uporabnika iz nadzornega modula, opremljeno z žigom in podpisom ali digitalnim podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe ponudnika e-storitve, pošljete skenirano na elektronski naslov ujp@ujp.gov.si.

Koristni napotki

Kako poteka nakazovanje plačil v dobro ponudnikov e-storitev?

Plačila v dobro ponudnikov e-storitev nakazujejo posamični plačilni servisi. Pogostost nakazovanja plačil na podračune/transakcijske račune ponudnikov e-storitev je odvisna od posameznega plačilnega servisa:

 • plačilni servis TELEKOM SLOVENIJE d.d. za mobilno plačevanje prek VALÚ Moneta – enkrat mesečno;
 • plačilni servis MBILLS d.o.o. za mobilno plačevanje prek mBills – enkrat dnevno;
 • plačilni servis NLB d.d. za mobilno plačevanje s plačilno metodo Flik – takojšnje plačilo;
 • plačilni servis NLB d.d. za plačevanje s plačilnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa – enkrat dnevno;
 • plačilni servis ERSTE CARD d.o.o. za plačevanje s plačilno kartico Diners Club – enkrat tedensko;
 • plačilni servis Nova KBM d.d. za plačevanje prek spletne banke Bank@net – praviloma isti dan.

Ali naj ponudnik e-storitve opravi storitev šele po nakazilu plačila na podračun/transakcijski račun ponudnika e-storitve?

Ponudniku ni treba čakati na nakazilo in lahko opravi storitev takoj. Izvedena plačila preveri v Nadzornem modulu.

Kako poteka reševanje reklamacij?

Reklamacije ponudnika e-storitve, ki izhajajo iz vsebine plačevanja prek sistema spletnih plačil UJP, rešujeta medsebojno ponudnik e-storitve in plačilni servis.

UJP rešuje tehnične reklamacije ponudnika e-storitve, ki so povezane z delovanjem sistema spletnih plačil UJP. Ponudnik e-storitve pošlje UJP reklamacijo na elektronski naslov ujp@ujp.gov.si.

Splošni pogoji poslovanja proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil