Skoči do osrednje vsebine

Dvig in polog gotovine proračunskih uporabnikov

Proračunski uporabnik ima možnost dviga in pologa gotovine na podračun posredno prek Banke Slovenije ali prek posebnega računa z ničelnim stanjem (gotovinski račun), odprtega pri banki.

Dvig gotovine pri Banki Slovenije

Za dvig gotovine pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predhodno nakaže kritje za dvig iz svojega podračuna na poravnalni račun Banke Slovenije. Pri nakazilu kritja na plačilni nalog vpiše naslednje podatke:

 • Račun prejemnika: SI56 0100 0000 0100 090
 • Naziv prejemnika: Banka Slovenije
 • Referenca v dobro za dvig domače valute: SI05252800010
 • Referenca v dobro za dvig tuje valute: SI05253000009
 • Instrument plačila za dvig v tuji valuti: 7 (na obrazcu TPNO 70)
 • BIC koda: BSLJSI2X
 • Oznaka stroškov za dvig tuje valute: SHA

Poleg nakazila kritja za dvig gotovine proračunski uporabnik pravočasno predloži Banki Slovenije:

 • pooblastilo, ki identificira pooblaščeno osebo proračunskega uporabnika za dvig gotovine (enkratno ali do preklica) in
 • najavo dviga gotovine, ki vsebuje podatke o apoenski strukturi in količini gotovine.

Za dvig gotovine v domači valuti je rok za predložitev pooblastila in najave dviga gotovine najkasneje 1 delovni dan pred dvigom, za dvig gotovine v tuji valuti pa 2 delovna dneva pred dvigom.

V primeru dviga zaseženih sredstev proračunskemu uporabniku ni potrebno predložiti pooblastila. V tem primeru se na plačilnem nalogu v »Namen plačila« navede ime in priimek pooblaščene osebe za dvig gotovine ter številko osebnega dokumenta.

Blagajna Banke Slovenije je odprta vsak delovnik v času od 9. do 12. ure.

Polog gotovine pri Banki Slovenije

Ob pologu gotovine v domači valuti proračunski uporabnik Banki Slovenije predloži obrazec UPN, za polog gotovine v tuji valuti pa obrazec TPNP 60 skupaj s podatki o apoenski strukturi in količini gotovine.

Pri vračilu neporabljenih dnevnic v tuji valuti ob pologu gotovine v tuji valuti na obrazec TPNP 60 proračunski uporabnik navede instrument plačila 8, v polje Šifra države pa šifro zadnje države potovanja.

Za preračun položene gotovine v katerokoli drugo valuto, na obrazcu TPNP 60 v polju »Valuta odobritve« proračunski uporabnik navede oznako druge valute. Preračun je možen le, če je tudi podračun odprt v valuti odobritve.

Odprtje gotovinskega računa pri banki

Predpogoj za polog in dvig gotovine prek banke je odprtje gotovinskega računa, ki ga lahko odpre le proračunski uporabnik.

Gotovinski račun lahko proračunski uporabnik odpre le pri banki, ki ima z Ministrstvom za finance sklenjeno Pogodbo za vodenje gotovinskih računov za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov. Seznam bank pri katerih je možno odpreti gotovinski račun je objavljen na portalu GOV.SI (Ministrstvo za finance).

Ob odprtju gotovinskega računa je proračunski uporabnik dolžen posredovati Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) obvestilo o odprtju gotovinskega računa, ki vsebuje:

 • naziv proračunskega uporabnika,
 • številko podračuna in
 • številko gotovinskega računa.

Ko UJP obdela prejeto obvestilo o odprtju gotovinskega računa, je v spletni aplikaciji UJPnet možno urediti pravico za prejemanje izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem računu.

Dvig gotovine prek gotovinskega računa

Gotovinski račun ima vsak dan končno stanje nič. Pred dvigom gotovine je treba isti dan zagotoviti kritje na gotovinskem računu. Za prenos denarnih sredstev na gotovinski račun proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN do 13. ure za dvig domače valute oziroma obrazec TPNO 70 dva delovna dneva pred dvigom za dvig tuje valute.

Proračunski uporabnik je dolžan zagotavljati ničelno stanje na svojem gotovinskem računu, zato je denarna sredstva na gotovinskem računu treba dvigniti na dan nakazila kritja.

Plačilni nalog, predložen na UJP do 13. ure, se izvrši na poravnalni račun bank do 14.45 ure. Informacijo o skrajnem času prejema sredstev za pravočasno razporeditev kritja za dvig gotovine na gotovinski račun in drugih pogojih poslovanja banke, proračunski uporabnik pridobi neposredno pri banki, ki vodi gotovinski račun.

Polog gotovine prek gotovinskega računa

Za polog gotovine mora proračunski uporabnik upoštevati navodila in delovni čas banke pri kateri ima odprt gotovinski račun.

Banka je dolžna zagotavljati ničelno stanje na gotovinskem računu, zato ob koncu vsakega delovnega dne nakaže pozitivno stanje iz gotovinskega računa na osnovni podračun proračunskega uporabnika, ki je odprt pri UJP.

Obrazci in dokumenti

Iskalnik