Skoči do osrednje vsebine

O Upravi Republike Slovenije za javna plačila

V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) izvajamo plačilne storitve za proračunske uporabnike, vodimo register proračunskih uporabnikov in njihovih podračunov ter celostno delujemo kot enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki.

Nudimo tudi podporo izvajanju spletnih plačil za elektronske storitve proračunskih uporabnikov, razporejamo javnofinančne prihodke ter nudimo podporo zakladniškemu poslovanju na ravni države in občin.

Fizičnim in pravnim osebam omogočamo izvajanje storitev brezgotovinskega plačevanja obveznosti do države in občin. Imetnikom trošarinskega dovoljenja in uvoznikom tobačnih izdelkov zagotavljamo prodajo tobačnih znamk ter obenem nadzorujemo vračilo in uničenje poškodovanih ali neuporabnih tobačnih znamk.

Delujemo na Uradu UJP in osmih območnih enotah ter petih dislociranih enotah teh območnih enot. Na območnih in dislociranih enotah UJP opravljamo operativne naloge ter pri izvajanju storitev neposredno sodelujemo s proračunskimi uporabniki in drugimi uporabniki storitev UJP.

Vodstvo

Vizija

Pri svojem delu se usmerjamo neposredno k uporabniku in njihovim potrebam. Vodi nas odločenost, da vse storitve izvajamo zanesljivo, kakovostno, zakonito, varno in v korist uporabnika, s čimer uresničujemo tudi Politiko kakovosti slovenske javne uprave.

Urad

Območne in dislocirane enote uprave