Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Vodja območne enote po pooblastilu

Območna enota UJP Žalec posluje s proračunskimi uporabniki iz naslednjih občin:

149-BISTRICA OB SOTLI
151-BRASLOVČE
011-CELJE
154-DOBJE
155-DOBRNA
030-GORNJI GRAD
051-KOZJE
057-LAŠKO
062-LJUBNO
067-LUČE
079-MOZIRJE
083-NAZARJE
092-PODČETRTEK
173-POLZELA
174-PREBOLD
099-RADEČE
209-REČICA OB SAVINJI
106-ROGAŠKA SLATINA
107-ROGATEC
114-SLOVENSKE KONJICE
180-SOLČAVA
120-ŠENTJUR PRI CELJU
124-ŠMARJE PRI JELŠAH
125-ŠMARTNO OB PAKI
126-ŠOŠTANJ
127-ŠTORE
184-TABOR
133-VELENJE
137-VITANJE
139-VOJNIK
189-VRANSKO
144-ZREČE
190-ŽALEC

Dislocirana enota Celje