Skoči do osrednje vsebine

Vodja območne enote

Območna enota UJP Novo mesto posluje s proračunskimi uporabniki iz naslednjih občin:

009-BREŽICE
017-ČRNOMELJ
157-DOLENJSKE TOPLICE
197-KOSTANJEVICA NA KRKI
054-KRŠKO
048-KOČEVJE
165-KOSTEL
066-LOŠKI POTOK
073-METLIKA
212-MIRNA
170-MIRNA PEČ
199-MOKRONOG-TREBELNO
085-NOVO MESTO
088-OSILNICA
104-RIBNICA
109-SEMIČ
110-SEVNICA
179-SODRAŽICA
203-STRAŽA
119-ŠENTJERNEJ
121-ŠKOCJAN
211-ŠENTRUPERT
206-ŠMARJEŠKE TOPLICE
130-TREBNJE
193-ŽUŽEMBERK

Dislocirana enota Novo mesto