Skoči do osrednje vsebine

Strukture in šifranti za elektronsko izmenjavo datotek z UJP

Struktura TXT za čezmejni in drugi plačilni nalog

Shema za poročanje stanja na trgovalnih računih proračunskih uporabnikov

Shema za poročanje podatkov o osnovnih sredstvih posrednih proračunskih uporabnikov

Iskalnik