Skoči do osrednje vsebine

Strukture in šifranti za elektronsko izmenjavo datotek z UJP

Struktura TXT za čezmejni in drugi plačilni nalog

Strukture ISO XML

Strežniška komunikacija z UJPnet B2B

Struktura za obrestni list

Struktura poročil PDP in PCP

Struktura poročila o terjatvah in obveznostih JFP

Struktura zahtevka za kritje za vračila preveč ali napačno plačanih dajatev

Shema za poročanje stanja na trgovalnih računih proračunskih uporabnikov

Shema za poročanje podatkov o osnovnih sredstvih posrednih proračunskih uporabnikov

Šifranti