Ugrás a tartalomra

Költségvetési felhasználók fizetési szolgáltatásai

Az állami és önkormányzati költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói részére, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet, valamint a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet részére a Szlovén Köztársaság Költségvetési Kifizetésekért felelős Igazgatósága (UJP) végzi a fizetési szolgáltatásokat. A költségvetési felhasználóknak korszerű útvonalakat biztosít a fizetési szolgáltatások elvégzése során, amelyeket közvetve a Szlovén Bankon keresztül végez.

Kifizetések típusa

Az átutalás az alszámlák birtokosai által kezdeményezett fizetési megbízás, az alszámlájuk terhére és a kedvezményezett számlája javára, amelyet az UJP-hoz nyújtanak be.

Az UJP-hoz az átutalásra vonatkozó fizetési megbízást a következőképpen nyújthatja be:

  • UPN űrlap vagy elektronikus fizetési megbízás belföldi vagy határon átnyúló fizetésre, és
  • TPNO 70-es űrlap, azaz elektronikus külföldi fizetési megbízás határon átnyúló, külföldi vagy egyéb fizetésekhez.

A SEPA pénzátutalás a helyi devizanemű (EUR-ban) teljesített fizetés a SEPA övezetben nyitott számlával rendelkező kedvezményezett és a fizető fél között.

A beszedési megbízás olyan fizetés, amelynél a kedvezményezettek a fizető fél jóváhagyása alapján fizetési műveletet kezdeményez a fizető fél számlájának terhére. Szlovéniában a beszedési megbízás a SEPA közvetlen beszedési megbízáson (a továbbiakban: SDD) keresztül történik. Az SDD helyi devizanemben (EUR-ban) történő fizetés, a SEPA övezetben nyitott számlával rendelkező kedvezményezett és a fizető fél között. Az SDD üzletvitelhez történő csatlakozás után a költségvetési felhasználók elektronikus SDD megbízást nyújthatnak be az UJP-on keresztül.

Fizetési megbízások benyújtása

A költségvetési felhasználók személyesen vagy postai úton az illetékes UJP területi egysége címére címezve nyújthatják be az UJP papír alapú fizetési megbízásaikat az UPN, a TPNO 70 űrlapokon és a TPNO 60 bevételhez a fizetési megbízást.

Az elektronikus fizetési megbízásokat elkészítheti:

  • a fizetési megbízás szabványának megfelelő xml formátumban,
  • txt vagy xml formátumban a külföldi fizetési megbízás szabványa szerint,
  • xml formátumban az SDD fizetési megbízás szabványa szerint.

A felsorlásban szereplő összes elektronikus megbízást az UJP-hoz az UJPnet webalkalmazáson vagy az UJPnet B2B felületen keresztül lehet benyújtani. Az UJPnet webalkalmazás lehetővé teszi a fizetési megbízások bevitelét UPN online űrlapon keresztül, az európai megbízást, a külföldi megbízást és az SDD megbízást.

A mUJPnet mobilalkalmazás lehetővé teszi a fizetési megbízás elfogását QR-kódon keresztül és az összes fizetési megbízás visszaigazolását.

Mobil fizetési szolgáltatások

Az mUJPnet mobilalkalmazás lehetővé teszi a fizetési megbízás QR-kódon keresztül történő beolvasását és az összes fizetési megbízás jóváhagyását. Az UJPnet mellett az UJPnet Üzleti Analitika  mobilalkalmazás is lehetővé teszi az UJPnet üzleti analitikájának nyomon követését.

Készpénzfelvétel és -befizetés

A költségvetési felhasználók csak közvetve, a Szlovén Bankon keresztül vagy banknál megnyitott speciális nullszaldós számlán (készpénzszámla) keresztül vehetnek fel és helyezhetnek el készpénzt alszámlájukra.

Univerzális fizetési meghagyás kibocsátása

Alszámláját aktiválhatja QR-kóddal ellátott univerzális fizetési megbízást (UPO) kiadására. A QR-kód a fizetési megbízás összes adatának technikai rögzített változata olyan formátumban, amely alkalmas a fizetési pontokon és mobilbankokban történő beolvasásra, így a fizető fél számára lényegesen megkönnyíti a fizetést.

UJP online fizetési rendszer

Az UJP online fizetési rendszere lehetővé teszi a közigazgatási, bírósági és egyéb hivatalos eljárásokban nyújtott elektronikus szolgáltatások, illetve a költségvetési felhasználók által természetes és jogi személyek számára online portálokon keresztül nyújtott egyéb szolgáltatások, áruk és termékek készpénz nélküli kifizetését.

Az alszámla egyenlege és forgalma

A költségvetési felhasználók alszámláinak egyenlegeit az állam vagy az önkormányzatok egységes kincstári számláján belül az UJP kezeli. Az alszámla tulajdonosai az UJPnet webalkalmazáson keresztül rendszeresen letölthetik az alszámla egyenlegének és forgalmi kimutatását.

Az UJPnet webalkalmazás és a mUJPnet mobilalkalmazás az alszámla-tulajdonosok számára lehetőséget nyújt az alszámla napi forgalmába történő online betekintésre, valamint az elmúlt 24 hónap forgalmába való online betekintésre.