Ugrás a tartalomra

A költségvetési felhasználók nyilvántartását, amely az állami és községi költségvetés közvetlen és közvetett felhasználóit tartalmazza, a Szlovén Köztársaság Költségvetési Kifizetésekért felelős Igazgatósága (PPA) vezeti.

A Költségvetési felhasználók nyilvántartásában az állami és községi költségvetésre, az egységes kincstári számla költségvetésre, kezelőire, az államháztartás bevételeinek és számláinak felügyelőire vonatkozó adatokat vezetik és frissítik naponta, valamint a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói fizetési szolgáltatásairól szóló törvényben meghatározott egyéb adatokat.

Az állami, illetve községi költségvetések közvetlen felhasználói:

 • törvénnyel, önkormányzati rendelettel vagy más jogi aktussal létrehozott állami és községi szervek és szervezetek, ideértve a községi igazgatóságot is,
 • a községek jogi személy státusszal rendelkező kisebb egységei.

Az állami, illetve községi költségvetések közvetett felhasználói, jogi személyek:

 • közintézmények, közügynökségek vagy közalapítvány formájú jogi szervezetek, amelyeket az állam vagy a község alapított és annak a tulajdonában vannak,
 • amelyek közszolgáltatást, közérdekű tevékenységet vagy más, közfeladatot látnak el és
 • az állami vagy a községi költségvetésből, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet vagy a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet részéről és egyéb forrásokból kerülnek finanszírozásra.

Közvetett felhasználónak számít még:

 • a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet, valamint a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet
 • közintézmények, állami ügynökségek és közalapok, amelyek alapítói közvetett felhasználók, önkormányzati nemzeti közösségek és
 • a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara, valamint a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara által alapított közintézmények.

A közvetlen költségvetési felhasználók elsődleges nyilvántartása a Szlovén Köztársaság Költségvetési Kifizetésekért felelős Igazgatósága (UJP) a közvetett költségvetési felhasználók elsődleges nyilvántartása pedig a Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartásokért és Szolgáltatásokért felelős Ügynöksége.  

A Szlovén Köztársaság Költségvetési Kifizetésekért felelős Igazgatósága (UJP) a költségvetési felhasználók nyilvántartásában különböző típusú számlákról vezeti és frissíti az adatokat:

 • a költségvetési felhasználók alszámláiról, amelyek a költségvetési felhasználók fizetési szolgáltatásaihoz szükségesek,
 • az állam és a községek kincstári alszámláiról, amelyek az egységes kincstári számla adott rendszere pénzeszközeinek kezelésére szolgálnak,
 • az államháztartás bevételeinek alszámláiról, amelyek után kötelező díjakat kell fizetni,
 • kereskedelmi bankoknál nyitott, speciális, nulla egyenlegű számlákról, amelyeket a költségvetési felhasználók csak készpénz befizetésére és felvételére használhatnak fel,
 • speciális célú, a Szlovén Banknál megnyitott, tranzakciós számlákról, amelyek a Költségvetési felhasználók fizetési szolgáltatásairól szóló törvényben meghatározott eszközökkel való üzletvitelre vonatkozik
 • az egységes kincstári számlarendszeren kívül az országban vagy külföldön megnyitott számlákra vonatkozó nyilvántartási számlákról, amelyeket a Költségvetési felhasználók fizetési szolgáltatásairól szóló törvény szerint nyitottak meg, valamint
 • belső alszámlákról, amelyek a fizetési szolgáltatás szabályos ellátásához szükségesek.