Skoči do osrednje vsebine

Vračanje obveznih dajatev

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki (obvezne dajatve) so davki, prispevki in druge dajatve, ki so predpisane kot splošno obvezne.

Plačevanje obveznih dajatev nadzirajo nadzorniki, ki so pristojni za pobiranje obveznih dajatev, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev.

Postopek vračanja obveznih dajatev

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve na podračune javnofinančnih prihodkov, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila objavlja v Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A

Podatki o referencah, ki so obvezni pri izpolnjevanju plačilnih nalogov za plačevanje obveznih dajatev na podračune javnofinančnih prihodkov, na katere plačujejo zavezanci in razporejajo nadzorniki so objavljeni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila v Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A.

Na seznamu so pri posameznem podračunu javnofinančnih prihodkov navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika) in podkonto oziroma šifra dajatve.

O vračilu obveznih dajatev odloča nadzornik, ki je odredil plačilo obvezne dajatve na podračun javnofinančnih prihodkov.

Upravičenec (plačnik preveč ali napačno plačane obvezne dajatve) pri nadzorniku podračuna javnofinančnih prihodkov, ki je prejel napačno plačilo, vloži zahtevo za vračilo. Če podatek o nadzorniku ni razviden iz reference plačila (podatek »P1« reference v dobro), upravičenec vloži zahtevo za vračilo pri skrbniku podračuna javnofinančnih prihodkov. Podatki o nadzornikih in skrbnikih so dostopni na spletni strani UJP v Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A. 

Če je vloga za preveč ali napačno plačano obvezno dajatev utemeljena, nadzornik/skrbnik predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila plačilni nalog oziroma akt o vračilu. Nadzornik lahko po uradni dolžnosti odloči o vračilu preveč ali napačno plačane obvezne dajatve brez zahtevka upravičenca.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila izvede vračilo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve zavezancu v skladu z 8. členom Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.