Skoči do osrednje vsebine

Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev

Plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogoča na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam negotovinsko plačevanje vseh obveznih dajatev (navedenih v seznamu podračunov JFP-A) pravnih in fizičnih oseb do države in občin: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe in podobno, ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.

Način izvedbe

Za negotovinska plačila obveznih dajatev potrebujete:

 • plačilno kartico (Mastercard, Maestro, Visa, Karanta, Diners Club) ali mobilno denarnico, ki podpira plačevanje s plačilno kartico;
 • obrazec UPN, izpolnjen s podatki za plačilo. 

Neizpolnjen obrazec UPN lahko pridobite tudi na negotovinskem plačilnem mestu UJPlačam in ga pred izvedbo plačila izpolnite s podatki za plačilo. Na Združenju bank Slovenije, je na voljo brezplačen program, prek katerega lahko izpolnite in natisnete obrazec UPN.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne morete plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV-prispevka in podobno), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami je zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imate plačniki pri plačevanju prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih.

Plačilo lahko opravite na naslednjih lokacijah:

 • Območna enota UJP Koper

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p. p. 758, Pristaniška ulica 10
  6000 Koper

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Kranj

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p.p. 150, Slovenski trg 2
  4101 Kranj

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Ljubljana

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Murska Sobota

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p.p. 49, Slovenska ulica 2
  9000 Murska Sobota

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Novo mesto

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p.p. 696, Kočevarjeva ulica 1
  8000 Novo mesto

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Postojna

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p.p. 76, Ljubljanska cesta 5
  6230 Postojna

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Slovenska Bistrica

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p.p. 51, Ljubljanska cesta 11
  2310 Slovenska Bistrica

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota UJP Žalec

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila

  p.p. 90, Šlandrov trg 22
  3310 Žalec

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Dislocirana enota Celje

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
  Območna enota UJP Žalec

  Aškerčeva ulica 12
  3000 Celje

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

   od do

 • Dislocirana enota Nova Gorica

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
  Območna enota UJP Postojna

  Ulica Gradnikove brigade 2
  5000 Nova Gorica

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

   od do

 • Dislocirana enota Maribor

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
  Območna enota UJP Slovenska Bistrica

  Titova cesta 10
  2000 Maribor

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

   od do

 • Dislocirana enota Ljubljana

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
  Območna enota UJP Ljubljana

  Davčna ulica 1
  1000 Ljubljana

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

   od do

 • Dislocirana enota Novo mesto

  Ministrstvo za finance
  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
  Območna enota UJP Novo mesto

  Kandijska cesta 21
  8000 Novo mesto

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

   od do