Skoči do osrednje vsebine

Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev

Plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogoča na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam negotovinsko plačevanje vseh obveznih dajatev (navedenih v seznamu podračunov JFP-A) pravnih in fizičnih oseb do države in občin: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe in podobno, ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. 

Za negotovinska plačila obveznih dajatev potrebujete:

 • plačilno kartico (Mastercard, Maestro, Visa, Karanta, Diners Club) ali mobilno denarnico, ki podpira plačevanje s plačilno kartico;
 • obrazec UPN izpolnjen s podatki za plačilo. 

Neizpolnjen obrazec UPN lahko pridobite tudi na negotovinskem plačilnem mestu UJPlačam in ga pred izvedbo plačila izpolnite s podatki za plačilo. Na Združenju bank Slovenije, je na voljo brezplačen program preko katerega lahko izpolnete in natisnete obrazec UPN.

Plačilo lahko opravite na naslednjih lokacijah:

na negotovinskih plačilnih mestih na sedežih območnih enot UJP:

 • Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
 • Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
 • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
 • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
 • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec,

v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00 

in na negotovinskih plačilnih mestih na dislociranih enotah UJP:

 • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,
 • Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
 • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,
 • Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,
 • Novo mesto, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto,

v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00,

v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter

v petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne morete plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka in podobno), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami je zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imate plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih.