Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija TZIJZ (podatki o plačilih po ZDIJZ)

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Spletna aplikacija TZIJZ je javna in brezplačna. Za vstop registracija ni potrebna.

Zavezanci za objavo podatkov v TZIJZ

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v skladu z 10.a členom ZDIJZ omogoča prek spletne aplikacije TZIJZ (transakcije zavezancev informacij javnega značaja) dostop do informacij javnega značaja o transakcijah, opravljenih v breme zavezancev za informacije javnega značaja:

  • javnih gospodarskih zavodov,
  • javnih podjetij,
  • poslovnih subjektov v 100 % lasti oseb javnega prava, ki so registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter
  • posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Viri podatkov za objavo v TZIJZ

Podatke o transakcijah posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov pridobiva UJP iz lastnih evidenc, o transakcijah ostalih zavezancev za informacije javnega značaja, ki so evidentirani v RZIJZ pa od ponudnikov plačilnih storitev – bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune.

UJP podatke o transakcijah v breme zavezancev za informacije javnega značaja, ki jih prejme od drugih ponudnikov plačilnih storitev, zbira vsak delovni dan za predhodni delovni ali nedelovni dan do 10. ure ter jih skupaj s podatki o transakcijah v breme posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov objavi praviloma isti dan po 12. uri.

V TZIJZ so objavljeni podatki iz transakcij zavezancev za informacije javnega značaja od 17. 10. 2014 dalje.

Varovanje osebnih podatkov v TZIJZ

UJP pri objavi podatkov varuje osebne podatke. Kadar je prejemnik fizična oseba, podatek o računu in prejemniku plačila prekrije z besedilom »fizična oseba«, oziroma v primeru nakazila v tujino z besedilom »nakazilo v tujino«.

Kadar je v transakciji koda namena ADCS (plačilo donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali intelektualnih storitev) ali je fizična oseba registrirana v Poslovnem registru Slovenije, skladno z določili ZDIJZ, podatki o fizični osebi niso prikriti.

Iskanje, tisk in izvoz podatkov

TZIJZ omogoča iskanje podatkov po datumu transakcije, nazivu in davčni številki zavezanca za informacije javnega značaja ter izvoz in tisk podatkov.

Iskanje podatkov je omejeno na obdobje enega meseca. Tisk in izvoz podatkov sta omejena na en milijon zadetkov. Pri izvozu nad 100.000 zadetkov se kreira .csv datoteka, ki jo je možno odpreti v Excel.